Projekt przewiduje podniesienie stawek taryfowych ubezpieczenia uprawniających do uzyskania dopłaty do składki ubezpieczenia. Dotychczas w przypadku niektórych upraw zakłady ubezpieczeń oferowały stawki taryfowe wyższe niż określone w ustawie (6 proc. sumy ubezpieczenia), a tym samym zawarcie wyłącznie umowy ubezpieczenia bez dopłaty do składki z budżetu państwa.

Niektórzy producenci rolni, którym oferowano ubezpieczenie upraw według stawek, które nie dawały możliwości uzyskania dopłaty, ze względu na wysokie koszty rezygnowali z zawarcia umowy ubezpieczenia.

Według Ministerstwa Rolnictwa, które przygotowało przepisy, podniesienie stawek taryfowych, do których będą przysługiwały dopłaty z budżetu państwa w wysokości 50 proc. składki ubezpieczenia, przyczyni się do zwiększenia liczby producentów rolnych, którzy podpiszą umowy ubezpieczenia upraw z zakładami ubezpieczeń i do zwiększenia powierzchni upraw objętych ochroną ubezpieczeniową.

Ministrowie zajmą się też projektem zmian w rozporządzeniu w sprawie zasad i trybu postępowania dotyczącego rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W porządku obrad znajduje się też umowa offsetowa z grudnia 2008 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Pratt & Whitney Canada Corp. oraz projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek rekompensat stosowanych dla poszczególnych województw.

Rząd wysłucha też informacji minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na temat postępu realizacji funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w Polsce.

W informacji umieszczonej w poniedziałek na stronie internetowej Kancelarii Premiera, w porządku prac rządu był również projekt zmian w przepisach dotyczących torebek foliowych, jednak w ostatecznym programie posiedzenia, przekazanym we wtorek PAP, tego punktu nie ma.