Już we wrześniu pierwsi pracodawcy mogą otrzymać dopłaty do pensji pracowników z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
Jolanta Fedak, minister pracy i polityki społecznej, zapowiedziała, że w najbliższym czasie wejdą w życie rozporządzenia wykonawcze do ustawy o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców. Ustalą one procedurę ubiegania się o subsydia płacowe dla pracowników firm, które z powodu kryzysu ekonomicznego znalazły się w przejściowych trudnościach finansowych. Komisja Europejska wydała już zgodę na udzielanie takiej pomocy publicznej.
Firmy będą mogły starać się o dopłaty do pensji pracowników, którzy zgodzą się na obniżenie wymiaru czasu pracy (maksymalnie 402,50 zł) lub objęcie ich przestojem w produkcji (maksymalnie 575 zł). Fundusz Pracy będzie im też refundował koszty szkoleń podwładnych. Pomoc otrzymają tylko te przedsiębiorstwa, które spełnią dodatkowe warunki (np. po 1 lipca 2008 r. zanotują co najmniej 25-proc. spadek sprzedaży w ciągu trzech kolejnych miesięcy).
– Dzięki tym rozwiązaniom, w ciągu dwóch najbliższych lat stopa bezrobocia może zostać obniżona nawet o 1,2 pkt proc. – mówi Jolanta Fedak.