Przed rozpoczęciem pracy warto odwiedzić firmę, porozmawiać z szefem. Dowiedzieć się, co się dzieje i jakie są szanse udanego powrotu.
Pracodawca, gdy obsadza stanowisko, oczekuje od pracownika efektywności. Jeżeli sytuacja rynkowa nie zmusza go do uwzględnienia problemów rodzinnych nawet wykwalifikowanego pracownika – nie uczyni tego. Od młodej matki będzie więc wymagał takiej samej wydajności jak od innych pracowników w firmie. Korzystanie z przysługujących młodym matkom praw może zostać odebrane negatywnie.
Podstawową zasadą młodych matek powinno być zatem porozumienie się z pracodawcą, a dopiero gdy jest ono niemożliwe – sięganie po twarde argumenty prawne.

Zawrzyj układ z szefem

Zasada pierwsza – należy starać się dopasować czas powrotu do potrzeb pracodawcy.
Najlepiej przed rozpoczęciem pracy odwiedzić firmę. Porozmawiać z szefem i współpracownikami. Dowiedzieć się, co się dzieje i jakie są szanse udanego powrotu. Warto też porozmawiać ze znajomymi w firmie o tym, czy w innych działach będą potrzebni nowi pracownicy. Można też wspomnieć szefowi i kolegom, że dzieckiem będzie zajmować się babcia lub opiekunka.
Mając dobrą opinię w swoim obecnym miejscu pracy – zyskuje się przewagę nad kandydatami z zewnątrz. Łatwiej jest zatrzymać stanowisko u dotychczasowego pracodawcy, niż szukać nowego.
Przed powrotem do pracy warto przedyskutować ze swoim partnerem, jak zorganizować życie rodzinne. Być może partner przyzwyczaił się, że ktoś stale jest w domu z dzieckiem i dlatego nic nie potrafi zrobić. Trzeba wówczas oswoić go z nowymi obowiązkami.Wyjście awaryjne

Po powrocie z urlopu macierzyńskiego można skorzystać z urlopu wychowawczego (matka lub ojciec), który trwa do trzech lat i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko czwartego roku życia. Osoba na urlopie wychowawczym jest chroniona przed zwolnieniem (zasadniczo, bo wyjątkami jest likwidacja firmy i zwolnienia grupowe). Osoby obawiające się wypowiedzenia mogą złożyć wniosek o urlop pierwszego dnia po powrocie, bo jedynie w tym dniu są one jeszcze chronione prawnie. Drugiego dnia pracodawca zgodnie z prawem może wręczyć młodej matce wypowiedzenie.
W myśl art. 1868 par. 1 k.p. pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę pracownikowi, który nie decyduje się na urlop wychowawczy, a na obniżenie wymiaru czasu pracy (art. 1867 k.p.). Okres ochronny trwa w tym przypadku od dnia złożenia przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy. Przepis ten dotyczy zarówno matek, jak i ojców.
KIEDY TRZEBA SZUKAĆ PRACY
Gdy nie ma już dokąd wracać po przerwie w pracy, nie pozostaje nic innego jak napisanie aktualnego CV i poszukanie nowego miejsca. Czas na wychowanie dziecka można opisać jako: zarządzanie gospodarstwem domowym, planowanie, zakupy, organizacja życia rodzinnego, wychowanie dziecka/dzieci. Dzięki takiemu zabiegowi aplikacja wypadnie profesjonalnie, uniknie się też przerwy w życiorysie.