Informacja rządu o sytuacji ZUS znajduje się w Sejmie.

Najwięcej ubiegłorocznych wydatków z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczono na emerytury i renty. Wydano na nie około 110 mld zł ze 129,6 mld, które wpłynęły do Funduszu - wynika z informacji rządu na temat ZUS.

Przychody Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wzrosły w roku ubiegłym o 10 proc. w porównaniu do roku 2006; to skutek zmian na rynku pracy: wzrostu liczby pracujących, spadku bezrobocia i wzrostu płac.

Większość dokumentów przekazywana jest do ZUS elektronicznie. W ten sposób przesyła je 58 proc. pracodawców, co przekłada się na ponad 77 proc. wszystkich składanych dokumentów za 98 proc. ubezpieczonych.

Z Funduszu wypłacanych było miesięcznie około 7,2 mln emerytur i rent finansowanych

Z Funduszu wypłacanych było miesięcznie około 7,2 mln emerytur i rent finansowanych (nie licząc osób pobierających tzw. emeryturę rolniczą).

W roku ubiegłym ZUS spłacił kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych (zadłużenie na koniec grudnia 2006 roku wynosiło 2,6 mld zł).

Rocznie do ZUS wpływa ponad 260 milionów dokumentów rozliczeniowych, ponad 13 razy więcej niż przed reformą. Kompleksowy System Informatyczny ZUS (KSI ZUS) obsługuje około 20 milionów ubezpieczonych, rocznie rozliczając ponad 133 mld zł składek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne.