Rząd zaproponował nauczycielom 7 sierpnia br. wzrost wynagrodzeń o 1 proc. od stycznia i 3 proc. od września.

Delegaci Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność", które zakończyło się w piątek w Pułtusku, domagają się od rządu podjęcia natychmiastowych negocjacji w sprawie "prawdziwych" podwyżek dla nauczycieli na rok 2010. Ostrzegli, że w przypadku odrzucenia propozycji rozmów rozpocznie się akcja protestacyjna.

WZD wezwało też władze Związku Nauczycielstwa Polskiego, które zgodziły się na propozycję rządu odstąpienia od wynegocjowanych 28 sierpnia 2008 r. podwyżek płac, do "natychmiastowego zaprzestania działań szkodliwych dla polskiej oświaty i jej pracowników".

Delegaci domagają się też od Ministerstwa Edukacji Narodowej wprowadzenia takich zmian w rozporządzeniu z 23 grudnia 2008 roku, które uwzględnią uwagi NSZZ "S", szczególnie dotyczące nauczania najnowszej historii Polski.