Na wniosek pracownika firma może sfinansować ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) m.in. pobyt pracownika na wczasach, w sanatorium lub w szpitalu. Nie ma znaczenia, czy pracodawca refunduje pracownikom koszt danej usługi, czy bezpośrednio płaci za nią usługodawcy. Tak wynika z wyjaśnień Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Wątpliwości dotyczące zasad udzielania indywidualnej pomocy ze środków ZFRON pojawiły się w związku z wejściem w życie rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z 17 czerwca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 107, poz. 891). Zgodnie z nim, wydatki z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych muszą być ponoszone przez pracodawcę bezpośrednio z rachunku, na którym zostały zgromadzone te środki. Pracodawca nie może zatem refundować sobie ze środków ZFRON kosztów, jakie poniósł w związku z rehabilitacją niepełnosprawnych. Działania takie muszą być bezpośrednio opłacone z rachunku ZFRON.

Pełnomocnik rządu podkreśla jednak, że nowy przepis dotyczy pracodawców, a nie niepełnosprawnych pracowników. Nie ma zatem znaczenia, czy ze środków ZFRON pracodawca refunduje pracownikowi koszty, które już poniósł podwładny (np. opłaty za pobyt w ośrodku wczasowym), czy też opłaca za niego takie wydatki. Ważne, aby kwota ta pochodziła bezpośrednio z rachunku zakładowego funduszu, a nie innego konta pracodawcy.

Warunkiem udzielenia pomocy jest wcześniejsze złożenie wniosku przez osobę niepełnosprawną.