W roku akademickim 2007/2008 na studiach podyplomowych kształciło się 173,1 tys. słuchaczy, tj. o 15,2 proc. więcej niż w roku poprzednim - wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największą popularnością cieszyły się kierunki ekonomiczne i administracyjne, na których było 54,7 tys. słuchaczy (wzrost o 13,7 proc.). Duże było także zainteresowanie kierunkami pedagogicznymi, na których kształciło się 39,4 tys. studentów (wzrost o 23,3 proc.) oraz kierunkami medycznymi, na których było 23,5 tys. słuchaczy (wzrost o 3,8 proc.). Ponad dwukrotnie wzrosła także liczba słuchaczy kierunków architektury i budownictwa. Obecnie studiuje na nich 1,9 tys. osób.

Nowe kierunki

W tym roku największym zainteresowaniem cieszą się studia zwiększające szanse na znalezienie pracy w takich specjalnościach jak: finanse i rachunkowość, bankowość, public relations czy turystyka.

Uruchamiane są także nowe kierunki. Akademia Ekonomiczna w Poznaniu uruchamia np. studia z zarządzania gospodarką turystyczną. Nowy kierunek wychodzi naprzeciw potrzebie profesjonalnego przygotowania i realizowania oferty adresowanej do turystów w biurach podróży, hotelach i agroturystyce. W poznańskiej uczelni dużym zainteresowaniem cieszą się także studia z zarządzania pracą i zasobami ludzkimi.

- To już piąta edycja i choć rekrutacja na inne kierunki trwa, to mamy już komplet, czyli 60 chętnych. Kilka osób jest na liście rezerwowej - mówi Teresa Brączkowska z AE w Poznaniu.

Uczelnia w zeszłym roku, ze względu na duże zainteresowanie, uruchomiła dwie edycje tego programu. Większość jego uczestników pracuje. Niektórzy już teraz wiedzą, że ukończenie tego kursu z pozytywnym wynikiem będzie równoznaczne ze wzrostem dotychczasowej pensji.

Zapisy z wyprzedzeniem

Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu najbardziej popularne są studia z rachunkowości i podatków oraz z funduszy europejskich.

- Każdego roku uczelnia uruchamia kilka edycji tych kierunków. Zawsze jest komplet uczestników - informuje Katarzyna Łukaszewska, kierownik działu nauczania wrocławskiej uczelni.

Co roku oferta studiów jest tam weryfikowana. Jedne programy znikają, a w ich miejsce pojawiają się nowe. Na najlepsze kierunki uczestnicy zapisują się co najmniej z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem.

Z kolei na Uniwersytecie Jagiellońskim największym zainteresowaniem cieszą się studia podyplomowe z prawa pracy, zarządzania funduszami UE, public relations i muzeologii.

- W nadchodzącym roku akademickim liczba uczestników studiów podyplomowych wzrośnie tam aż o 1,5 tys. osób - mówi Katarzyna Plitowska, rzecznik prasowy UJ.

Powodem jest uruchomienie dotowanych studiów dla nauczycieli, którzy decydują się na edukację po dyplomie, aby zdobyć uprawnienia do nauczania drugiego przedmiotu.

Oblegane kierunki

Na większości uczelni ogromnym zainteresowaniem cieszą się studia podyplomowe z public relations. W Warszawie cena dwóch semestrów nauki sięga 8 tys. zł.

- Mamy do czynienia z dobrym programem, realizowanym już od kilkunastu lat, który prowadzą cenieni fachowcy. Swoje umiejętności wykorzystują w praktyce we własnych firmach PR - wskazuje Anna Korzekwa, rzecznik Uniwersytetu Warszawskiego.

6 tys. zł kosztują średnio dwusemestralne studia podyplomowe