W znalezieniu nowego miejsca pracy starszym osobom będą pomagać specjalne bezpłatne szkolenia organizowane przez urzędy pracy.
Do końca września w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy zostanie zorganizowana seria tygodniowych warsztatów uczących osoby bezrobotne po 50 roku życia, jak skutecznie odnaleźć się na rynku pracy. Szkolenie przeprowadzi Stowarzyszenie Autokreacja oraz eksperci z firmy rekrutacyjnej Adecco Poland. Spotkania z bezrobotnymi poprowadzą także menedżerowie z dużych firm, którzy na co dzień przeprowadzają rekrutacje w swoich przedsiębiorstwach. Ważną częścią spotkań będą też symulowane i nagrywane na wideo rozmowy kwalifikacyjne z uczestnikami kursu.
Do tej pory z takiej formy pomocy urzędów pracy skorzystało w Warszawie już ok. 100 bezrobotnych.