Blisko połowa uczennic polskich szkół średnich, które lubią informatykę i mają talent w tym zakresie, nie podejmuje studiów w tym kierunku.
Bardzo dobrze opanowują podstawowe umiejętności obsługi komputera, są utalentowane w zakresie technologii informatycznych i komunikacyjnych i wybierają informatykę jako jeden ze swoich ulubionych przedmiotów – taki obraz polskich uczennic wyłania się z europejskiego badania przeprowadzonego przez European Schoolnet (EUN).

Winne jest wychowanie

Choć poziom wiedzy i umiejętności informatycznych reprezentowany przez dziewczęta i chłopców w wieku licealnym jest zbliżony, tylko połowa uczennic wybiera edukację wyższą w kierunku informatycznym i rozwija karierę zawodową w sektorze informatycznym i komunikacyjnym (ICT). Powodem są stereotypy i wzorce wyniesione z domu.
– Dziewczęta z mojego pokolenia nie są zachęcane do zajmowania się informatyką. Tradycyjnie pracę w branży IT postrzega się jako domenę mężczyzn, m.in. dlatego, że kojarzy się ona najczęściej z programowaniem – mówi Anna Szymanek-Załęska inżynier systemowy w firmie Cisco.
Połowa ankietowanych licealistek z Polski przyznaje, że kobiety z najbliższego kręgu rodzinnego mają największy wpływ na wybór kierunku studiów i ścieżki kariery (58 proc. uczennic naśladuje wzorce, z których 70 proc. dostarczają im kobiety).

Matki dają przykład

Tymczasem matki i nauczycielki – podobnie jak ojcowie – postrzegają branżę związaną z internetem jako męski świat. Stąd właśnie bierze się niechęć do nauki i kariery kobiet w sektorze IT – najbardziej demotywującym czynnikiem jest postrzeganie zawodów technicznych jako odpowiedniejszych dla mężczyzn.
W parze z postrzeganiem branży ICT idzie znajomość oprogramowania komputerowego. Jak wynika z badań, poziom umiejętności informatycznych rodziców – a w szczególności matek – jest niski. Deklarują one małą znajomość lub całkowity brak znajomości innych systemów operacyjnych niż Windows, a prawie 40 proc. matek nigdy nie korzysta z komputera w pracy.
Zdaniem analityków do roku 2010 w Europie brakować będzie aż 70 tys. wykwalifikowanych informatyków. Sytuacja ta może zostać złagodzona poprzez wzrost zatrudnienia kobiet w sektorze ICT.
– Pogląd, że praca w sektorze IT wymaga wyłącznie umiejętności technicznych, jest nieprawdziwy – przekonuje Jens Mortensen, dyrektor programu Cisco Networking Academy w Europie.
Dodaje, że kobiety mają bardzo wiele możliwości realizacji pełnej i satysfakcjonującej kariery w branży IT.