Funkcjonariusze policji i służby więziennej, którzy doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek choroby, mogą otrzymać jednorazowe odszkodowanie pieniężne. Warunkiem jego otrzymania jest stwierdzenie przez lekarza co najmniej 20-proc. uszczerbku na zdrowiu. Takie ograniczenie kwestionuje rzecznik praw obywatelskich, który w tej sprawie wystąpił do ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Jak zauważa Stanisław Trociuk, zastępca rzecznika praw obywatelskich, powszechnie obowiązujące przepisy dla pracowników, jak ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, takiego progu nie określa. Co więcej, ustalane jest odszkodowanie za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Takiego ograniczenia nie mają również żołnierze.

W ocenie RPO ustanowienie 20-proc. progu dla funkcjonariuszy jest niesprawiedliwe i może naruszać konstytucyjną zasadę równości.

– W przypadku wystąpienia choroby funkcjonariusza lekarze orzekają uszczerbek na zdrowiu poniżej progu i wynosi on średnio 8 proc. – mówi Antoni Duda, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Jego zdaniem ze względu na tak wysoki próg rząd w ten sposób oszczędza na chorych policjantach, nie wypłacając im odszkodowania.