Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w lipcu 2009 roku spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,1%, natomiast w ujęciu rocznym spadło o 2,2% i wyniosło 5273,3 tys. osób, podał GUS.

Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w lipcu wzrosło średnio o 2,3% r/r. Ich oczekiwania wahały się od 1,6% do 3,8% przy średniej na poziomie 2,34%. Średnia oczekiwań dziesiątki ekonomistów co do zmiany poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach wyniosła -2,3% (oczekiwania: -1,8% do -2,5%).