Od 1 stycznia 2010 r. pracodawcy, którzy nie zapłacą w terminie składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, będą musieli płacić odsetki za zwłokę. Tak wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów z 2009 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany ZUS.

Projekt reguluje także kolejność zaliczania nadpłaconych składek do funduszu. Nadwyżka składek (po opłaceniu bieżących należności) zostanie przeznaczona na pokrycie zaległych składek do funduszu emerytur pomostowych począwszy od zobowiązań o najwcześniejszym terminie płatności. Jeśli po dokonaniu tego rozliczenia nadal będą nadpłacone składki do funduszu, to zostaną one przeznaczone (w kolejności) na fundusz emerytalny i OFE, rentowy, chorobowy i wypadkowy. Dopiero potem (z kwoty pozostałej po tym rozliczeniu) pokrywa się należności z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne i na samym końcu należności na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Projektowana nowelizacja określa też kolejność zaliczania nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

– Należności na przyszłe emerytury pomostowe będą zaspokajane po wcześniejszym opłaceniu składek na fundusz emerytalny i OFE, fundusz rentowy, chorobowy i wypadkowy – mówi Paweł Pelc, ekspert ubezpieczeniowy.

Od przyszłego roku pracodawcy zatrudniający około 270 tys. pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub charakterze będą musieli opłacać za nich dodatkowe składki. Ich wysokość będzie wynosić 1,5 proc. podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne. Środki te będą trafiać na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP), którym będzie zarządzać ZUS.