Ministerstwo Zdrowia zgodziło się na przesunięcie daty, do której wszystkie zakłady opieki zdrowotnej muszą spełniać wymogi techniczne i sanitarne określone przez ministra zdrowia w rozporządzeniu z 2006 roku. Zgodnie z dotychczasową wersją rozporządzenia w tej sprawie miały mieć na to czas do końca 2012 roku. Po tej dacie te placówki, które nie dostosowałyby swoich budynków, pomieszczeń, a także wyposażenia do jego wymogów, nie mogłyby udzielać świadczeń zdrowotnych.

W trakcie konsultacji nad nowelizacją rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia zgodziło się nie tylko na złagodzenie części wymogów, ale również na wydłużenie okresu dostosowawczego o trzy lata. To oznacza, że właściciele szpitali, przychodni i gabinetów mają na to czas do końca 2015 roku. Związek Powiatów Polskich, który negocjował przesunięcie terminu wdrożenia wymogów, proponował wcześniej, aby świadczeniodawcy mieli na to czas do końca 2022 roku. Na to jednak nie zgodził się resort zdrowia.

W projekcie rozporządzenia oprócz zmiany daty wdrożenia nowych wymogów sanitarnych i technicznych zrezygnowano przede wszystkim z opisywania w bardzo szczegółowy sposób wszystkich niezbędnych zmian budowlanych, jakie powinny przeprowadzić placówki ochrony zdrowia. Dzięki temu koszt ich wykonania ma być niższy. Wstępnie szacowano, że spełnienie wszystkich wymogów mogłoby kosztować szpital nawet 14 mld zł.