Stopa bezrobocia w skali całego 2009 r. wyniesie ok. 12%, wynika z opublikowanej przez Ministerstwo Gospodarki "Analizy sytuacji gospodarczej Polski w I połowie 2009 r.". Będzie to efektem spadku popytu na pracę oraz braku wyraźnej zmiany tej tendencji w sezonie letnim, czyli najlepszym okresie dla prac sezonowych.

"W okresie styczeń - czerwiec 2009 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe niż przed rokiem (o 0,5% r/r). Element ten wraz z coraz słabszymi danymi makro pozwala przypuszczać, że w kolejnych miesiącach trend ten będzie kontynuowany. Ograniczenie pogłębiania się złej sytuacji możliwe jest jako efekt działań podejmowanych na rzecz łagodzenia skutków kryzysu na rynku pracy" - napisali analitycy resortu.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec czerwca 2009 r. ukształtowała się na poziomie 1658,7 tys. osób, tj. o 14% wyższym niż w czerwcu poprzedniego roku. Stopa bezrobocia wyniosła 10,7% i była o 1,3 pkt. proc. wyższa niż w czerwcu 2008 roku.

"Zapoczątkowany w ostatnim kwartale 2008 r. spadek popytu na pracę oraz brak wyraźnej zmiany tej tendencji w sezonie letnim (prace sezonowe), pozwalają przypuszczać, że trend ten utrwalił się i może się pogłębiać. Dlatego też w skali całego roku przewiduje się wzrost bezrobocia do ok. 12%" - czytamy w raporcie.