Pobierający zasiłek w państwie UE po powrocie do Polski będzie mógł ubiegać się o pomoc w spłacie kredytu, pod warunkiem że zarejestruje się jako bezrobotny z prawem do zasiłku.
Niektóre osoby wracające z państw UE spłacają kredyt mieszkaniowy zaciągnięty w Polsce. Często nie wiedzą, czy mogą się ubiegać o pomoc w spłacie takiego kredytu na podstawie ustawy z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. 115, poz. 962). Weszła ona w życie 5 sierpnia 2009 r.
Jak wyjaśnia Małgorzata Pawlak, dyrektor urzędu pracy w Poznaniu, jest to możliwe, jeśli zarejestrują się jako bezrobotni w polskim urzędzie pracy i jednocześnie nie mają takiego statusu w zagranicznym urzędzie. Bezrobotnym może być osoba, która m.in.: ukończyła 18 lat, ale nie więcej niż 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) i która nie ma żadnego źródła dochodów. Nie może też pracować, prowadzić działalności. Jednak posiadanie statusu bezrobotnego jest niewystarczające, żeby móc ubiegać się o pomoc.