Lekarze mogą być oddelegowani do pracy w szpitalach, gdzie zabraknie personelu, a pacjenci nie będą mogli opuszczać miejsca zamieszkania – to czarny scenariusz, ale możliwy po ogłoszeniu epidemii.
W Polsce na nową odmianę grypy, popularnie zwaną świńską grypą (A/H1N1), zachorowały 142 osoby. Tylko w przypadku tylko jednego dziecka przebieg choroby zagrażał jego zdrowiu. W pozostałych przypadkach chorzy przechodzili ją łagodnie. Nie wszystkim trzeba było podawać silne leki przeciwwirusowe.

Ogłoszenie epidemii

Na razie, jak zapewnia resort zdrowia, nie ma zagrożenia epidemiologicznego. Zbliża się jednak okres jesienno-zimowy. Wtedy najwięcej osób choruje na zwykłą sezonową grypę. Niewykluczone więc, że nastąpi uaktywnienie również nowego wirusa (zwłaszcza że niska temperatura sprzyja jego rozwojowi).
W sytuacji gdy liczba chorych gwałtownie rośnie i dochodzi do przenoszenia wirusa z jednego człowieka na drugiego, może zostać ogłoszony stan epidemii. Jeśli dotyczy to tylko np. jednego regionu, decyzję w tej sprawie podejmuje wojewoda. Jeżeli wirus atakuje na terenie całego kraju, stan epidemii ogłasza minister zdrowia. Informacja w tej sprawie jest przekazywana premierowi. Rząd podejmuje uchwałę, w której określa plan działania oraz rezerwuje w budżecie środki finansowe na jego realizację.

Oddelegowanie do pracy

Ogłoszenie epidemii daje dodatkowe uprawnienia wojewodzie. Może on np. wnioskować o czasowe oddelegowanie lekarzy czy pielęgniarek do pracy w tych szpitalach, do których będzie przebywać najwięcej chorych. W takiej sytuacji muszą oni wyrazić na to zgodę. Środki na pokrycie ich wynagrodzenia zapewnia budżet państwa. Płaci on również za świadczenia udzielane zakażonym wirusem pacjentom, jeżeli wyczerpie się limit przewidziany w umowie z NFZ. Budżet państwa (za pośrednictwem wojewody) musi również zapewnić dodatkowe środki na pokrycie kosztów wykonywania zwiększonej liczby badań przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Z tego samego źródła pokrywane jest wynagrodzenie ich pracowników za dodatkową pracę.

Obowiązek badań

Stan epidemii to nie tylko dodatkowe obowiązki dla budżetu, wojewodów czy lekarzy. Jego ogłoszenie wiąże się również z dodatkowymi ograniczeniami dla obywateli. Przede wszystkim wszyscy, niezależnie od stanu zdrowia, muszą obowiązkowo poddawać się badaniom medycznym oraz szczepieniom ochronnym. Może zostać również wprowadzony czasowy zakaz opuszczania miejsca zamieszkania oraz kraju. W skrajnych przypadkach do prac porządkowych, oprócz żołnierzy, strażaków czy policjantów, mogą również być powoływane grupy cywilów.