Projekt ustawy został przesłany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Według przekazanego w piątek PAP komunikatu CIR, zaproponowane rozwiązania mają zwiększyć efektywność funkcjonowania administracji publicznej w Polsce.

Obowiązkowi "racjonalizacji zatrudnienia" mają podlegać wszystkie państwowe jednostki budżetowe: ministerstwa, urzędy centralne, urzędy wojewódzkie, państwowe fundusze celowe oraz agencje państwowe, a także ZUS, KRUS i NFZ.

CIR informuje, że jednostki te będą musiały do 1 lutego 2010 r. przedstawić premierowi stan zatrudnienia na 30 czerwca 2009 r., a do dnia 30 czerwca 2010 stan ten powinien zostać ograniczony o 10 proc.

W komunikacie podano, że obowiązek dokonania redukcji zatrudnienia będzie spoczywał na kierowniku danej jednostki, a za jej nieprzeprowadzenie będzie on podlegał karze upomnienia, nagany lub karze pieniężnej.

"Podczas przeprowadzania racjonalizacji zatrudnienia kierownicy mają kierować się w szczególności koniecznością zwiększenia efektywności wykonywania przez jednostkę zadań oraz osiągnięcia oszczędności poprzez zmniejszenie środków wydatkowanych na wynagrodzenia" - czytamy w komunikacie.