TRZY PYTANIA DO... SŁAWOMIRA BRODZIŃSKIEGO, szefa służby cywilnej - Prezydent podpisał już nowelizację ustawy budżetowej, w której określona jest m.in. rezerwa celowa na wynagrodzenie urzędników. Czy w związku z kryzysem została ona zmniejszona?
– Tak. Rząd w ramach programu oszczędnościowego w trakcie nowelizacji budżetu zrezygnował z 45 mln zł na wynagrodzenia urzędników. W związku z tym żadne środki nie zostaną w tym roku przeznaczone na wyrównywanie różnic w poziomie płac w urzędach.
Rezerwa celowa na płace dla urzędników ograniczona została zatem do 150 mln zł, z czego ok. 142,5 mln zł planujemy przeznaczyć na wypłatę dodatku specjalnego dla wszystkich członków korpusu służby cywilnej. Jest to o 16,5 mln zł mniej niż w roku ubiegłym. W budżecie nie mamy też środków na kontynuowanie procesu dostosowywania wysokości wynagrodzeń do wyników wartościowania stanowisk.