Magister kosmetologii będzie musiał posiadać umiejętności pozwalające na wykonywanie zabiegów kosmetycznych, współpracę z lekarzem dermatologiem i firmami kosmetycznymi oraz kierowanie zespołem kosmetologów. Z kolei absolwent kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy będzie umiał ocenić ryzyko zawodowe oraz kontrolować przestrzeganie przepisów i zasad bhp. Tak wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. Wejdzie ono w życie 1 października 2009 r.

Nowe przepisy określają standardy kształcenia na nowym kierunku (bezpieczeństwo i higiena pracy) i poziomach studiów (studia magisterskie z kosmetologii, studia licencjackie i magisterskie oraz jednolite magisterskie na kierunkach malarstwo, grafika, rzeźba).

– Studia na kierunku bhp będą mogły ruszyć w roku akademickim 2010/2011 – mówi prof. Jerzy Błażejowski, przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego.

Jest to nowy kierunek studiów i uczelnie muszą zgłosić chęć jego prowadzenia do końca maja roku poprzedzającego ten, w którym rozpocznie się nabór na I rok. Część szkół wyższych spełniła ten obowiązek już w tym roku, spodziewając się, że w najbliższym czasie wejdą w życie standardy kształcenia na tym kierunku.

Z kolei studia II stopnia (magisterskie) na kierunku kosmetologia mogą ruszyć jeszcze wcześniej.

– Uczelnie, które teraz prowadzą już studia licencjackie na tym kierunku, mogą szybko przygotować się do organizacji studiów magisterskich i rozpocząć nabór w trakcie najbliższego roku akademickiego. Sądzę, że będzie to zgodne z prawem – mówi prof. Jerzy Błażejowski.

Projekt standardów kształcenia przewiduje, m.in. że w trakcie studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku bhp studenci będą musieli odbyć co najmniej 75 godz. zajęć z matematyki, po 45 godz. z chemii i materiałoznawstwa oraz 30 godz. nauki prawa (plus dodatkowe zajęcia z prawnej ochrony pracy). Z kolei studia magisterskie z kosmetologii obejmą co najmniej po 45 godz. zajęć z chirurgii plastycznej oraz przemysłowej produkcji kosmetyków i po 30 godz. zajęć z endokrynologii, onkologii skóry i toksykologii kosmetyków. Będą uczyć się też prawa (45 godz.) oraz wytwarzania kosmetyków (45 godz.).

Okazuje się, że zarówno kosmetologia, jak zajęcia z zakresu bhp to atrakcyjne kierunki dla kandydatów na studia.

– Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie o jedno miejsce na studiach licencjackich z kosmetologii ubiegało się aż 20 kandydatów – mówi Agata Snopek, z firmy SM Projekt – Doradztwo Personalne.

Podkreśla, że absolwenci tych specjalności nie powinni mieć problemów ze znalezieniem pracy. Dodatkowo mogą świadczyć usługi w formie własnej działalności gospodarczej.