Tylko tydzień mają konsultanci krajowi na przesyłanie uwag do projektów 13 rozporządzeń, które określają wykazy świadczeń gwarantowanych, czyli takich, za które NFZ płaci w 100 proc. lub tylko częściowo.

– W tak krótkim czasie praktycznie nie mają szans na rzetelną ocenę tych projektów – mówi Konstanty Radziwiłł, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL).

Ministerstwo Zdrowia skróciło okres, kiedy można nadsyłać uwagi, bo tzw. rozporządzenia koszykowe muszą wejść w życie już 31 sierpnia. Ta data została narzucona ministrowi zdrowia ustawą z 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach (Dz.U. nr 118, poz. 989).

Na listach świadczeń gwarantowanych znalazły się wszystkie te, które obecnie są opłacane przez NFZ.

– Podstawą do tego była specjalna rekomendacja Rady Konsultacyjnej, zgodnie z którą wykazy nie mogą zmieniać ani zakresu procedur opłacanych przez Fundusz, ani poziomu ich finansowania – mówi Wojciech Matusewicz, dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM).

To oznacza, że te świadczenia, które teraz nie są w ogóle finansowane ze środków publicznych, nadal takimi pozostaną. Dlatego w koszykach nie ma ujętych takich świadczeń jak leczenie bezpłodności metodą in vitro, krioterapia czy alternatywne metody leczenia bólu.

– Wykazy te będą podlegać nowelizacji w kolejnych miesiącach. Znajdują się bowiem na nich takie procedury, które wymagają usunięcia, bo są np. przestarzałe lub praktycznie już w ogóle niestosowane – dodaje Wojciech Matusewicz.

Ewa Kopacz, minister zdrowia, zapowiedziała na łamach GP, że pierwsze zmiany w wykazach będą prowadzone w czerwcu 2010 roku.

Ministerstwo Zdrowia musiało przygotować aż 13 rozporządzeń koszykowych, bo każde z nich dotyczy innego zakresu. Jedno określa np. świadczenia z zakresu stomatologii, drugie leczenia szpitalnego, a kolejne procedur wykonywanych w leczeniu uzdrowiskowym.

W większości wykazów znajdują się wyłącznie procedury w 100 proc. finansowane przez NFZ (np. leczenie szpitalne).

– Jedynie w wykazach świadczeń stomatologicznych, wyrobów medycznych, opieki długoterminowej oraz uzdrowiskowej obowiązują dopłaty – mówi Jakub Szulc, wiceminister zdrowia.

Dlatego np. w projekcie rozporządzenia określającego świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia uzdrowiskowego są umieszczone dopłaty do zakwaterowania, jakie ponosi pacjent. Zostały one określone na dotychczasowym poziomie (np. za pokój jednoosobowy z łazienką kuracjusz płaci od początku maja do końca września 31,50 zł).

54,5 mld zł przeznaczy NFZ w przyszłym roku na świadczenia zdrowotne