Pracownikom, którzy nie pracują w soboty, przysługuje inny dzień wolny od pracy za Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
W tym roku Święto Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przypada w sobotę. Pracodawcy muszą więc udzielić innego dnia wolnego tym pracownikom, którzy w sobotę mają wolne. Każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża bowiem wymiar czasu pracy o osiem godzin. Gdy wypada w dzień pracy firmy, wówczas pracownicy mają wolne. Jeśli przypada w sobotę lub inny wolny dzień pracownika wynikający z pięciodniowego tygodnia pracy, pracodawca musi udzielić mu wolnego w inny dzień.
Wymiaru czasu pracy nie obniży natomiast święto wypadające w niedzielę. W zamian firma nie musi udzielać pracownikom innego dnia wolnego od pracy.
W przypadku osób zatrudnionych na część etatu każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar ich czasu pracy nie o osiem godzin, ale proporcjonalnie do części etatu na jakim pracują.
Firma musi udzielić innego dnia wolnego za 15 sierpnia do końca okresu rozliczeniowego czasu pracy (czyli np. do końca sierpnia, jeśli pracodawcę obowiązuję jednomiesięczny okres rozliczeniowy).