Propozycje rozporządzeń resortu finansów ocenił Komitet Wykonawczy FZZSC, którego posiedzenie zakończyło się w ostatni piątek. Rozporządzenia mają dotyczyć m.in. wynagradzania funkcjonariuszy, zasad mianowania na stopnie służbowe, szkoleń i egzaminów, organizacji służby.

Według związku plany ministerstwa wzbudziły wiele kontrowersji i niepokojów

"Podział na funkcjonariuszy i pracowników korpusu służby cywilnej bez wprowadzenia systemu zaopatrzenia emerytalnego takiego jak w innych służbach mundurowych jest zdaniem zatrudnionych w Służbie Celnej na dzień dzisiejszy nie do przyjęcia" - napisali celnicy w opinii przesłanej ministrowi.

Celnicy dodają, że zgodnie zapewnieniami reforma Służby Celnej miała doprowadzić do polepszenia sytuacji wszystkich zatrudnionych w Służbie Celnej, określenia jasnej ścieżki kariery zawodowej oraz poprawy warunków pracy. Ich zdaniem zaproponowane projekty nie spełniają powyższych oczekiwań.

"FZZSC stoi niezmiennie na stanowisku, że reforma Służby celnej bezwzględnie musi być połączona z włączeniem Służby celnej do systemu zaopatrzenia emerytalnego służbach mundurowych. W listopadzie tego roku minie 10 lat od pisemnego zobowiązania rządu RP w tym zakresie" - poinformował wiceprzewodniczący związku Jacek Staniszewski.

Kapica: emerytury mundurowych nie są przedmiotem prac na obecnym etapie

Według wiceministra Jacka Kapicy kwestie emerytur mundurowych nie są przedmiotem prac na obecnym etapie, bo nie były elementem programu rządu dla Służby Celnej. Zdaniem szefa Służby Celnej aby można było w przyszłości stworzyć projekt takich rozwiązań, niezbędne jest uprzednie przeprowadzenie modernizacji Służby Celnej, nad którą trwają właśnie prace.