PROBLEM CZYTELNIKA: Do kogo wysyłać cv i list motywacyjny, jeśli firma nie ogłasza rekrutacji, a chciałbym w niej pracować? Czy życiorys powinno otrzymać kilka osób? Czy takie próby zdobycia posady są dobrze odbierane?
WYJAŚNIENIE
Joanna Madejska, właścicielka firmy rekrutacyjnej HEAD HUNT
Poszukując pracy w upragnionej firmie, można oczywiście wysłać dokumenty aplikacyjne, nawet gdy firma nie ogłasza rekrutacji na dane stanowisko. Być może dokumenty te zostaną zachowane na poczet przyszłych potrzeb rekrutacyjnych firmy. Najskuteczniej jest przedstawić swoje CV osobom odpowiedzialnym za HR, jak również osobie zarządzającej tym obszarem biznesu, w którym poszukujący pracy chciałby pracować. Nie zawsze musi to być jednak dyrektor działu – w zależności od poziomu stanowiska – czasem wystarczy, że jest to np. kierownik konkretnej komórki. Oprócz dobrze umotywowanego listu przewodniego (w formie e-maila) trzeba zadbać, by dokumenty trafiły do właściwej osoby. Można zadzwonić do recepcji firmy i dowiedzieć się, kto konkretnie zatrudniony jest na danym stanowisku kierowniczym i poprosić o jego adres e-mailowy. Problem w tym, że nie zawsze tego typu informacje są udostępniane osobom z zewnątrz. Kiedy jednak uda się aplikującemu pokonać tę przeszkodę, warto jest kilka dni później wykonać telefon do osób, którym wysłaliśmy CV i zapytać, czy zapoznali się już z kandydaturą i czy możemy liczyć na spotkanie w najbliższym czasie. Nie należy przesadzać z częstotliwością przypominania się, bo tego typu zachowanie może wywołać skutek odwrotny do zamierzonego.
Inna kwestia dotyczy pozycji negocjacyjnej, w jakiej kandydat w takim przypadku sam siebie stawia. Przesyłając swoje CV bezpośrednio, pokazuje, że ma bardzo wysoką motywację do podjęcia danej pracy. Lepiej jest zachować pewien dystans, który umożliwia wynegocjowanie dla siebie lepszych warunków finansowych. Dlatego najskuteczniejszą drogą dla kandydata poszukującego pracy jest zgłoszenie się do firm rekrutacyjnych. Mają one nie tylko lepszy dostęp do osób decyzyjnych w firmach, jak również posiadają szerszą wiedzę na temat aktualnego rynku pracy. Ponadto headhunterzy są osobiście zainteresowani, aby promowany przez nich kandydat miał dostęp do kilku ofert i mógł wybrać najbardziej dla siebie korzystną. Pewnym wyjściem jest również zgłoszenie się do headhuntera, który w swoich referencjach prowadził bądź nadal prowadzi projekty rekrutacyjne dla firm, które leżą w obszarze jego zainteresowań.