Ośrodki pomocy społecznej mogą żądać dodatkowych dokumentów, żeby zweryfikować, czy starająca się o świadczenie osoba faktycznie potrzebuje wsparcia.
Ośrodki pomocy społecznej, które zajmują się przyznawaniem zasiłków, mogą wymagać od starających się o pieniądze dodatkowych dokumentów. Szczegółową listę, które dokumenty strona obowiązkowo powinna przekazać pracownikom ośrodka, zawiera rozporządzenie ministra polityki społecznej z 19 kwietnia 2005 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz.U. nr 77, poz. 672). Są one potrzebne, aby ustalić sytuację majątkową, dochodową, osobistą oraz rodzinną tych osób.
Rozporządzenie zawiera zastrzeżenie, że w szczególnych sytuacjach, które mogą mieć wpływ na przyznanie zasiłku, gmina może wymagać dostarczenia innych dokumentów. Nasi czytelnicy mają jednak wątpliwości, czy gminy mają prawo wymagać dostarczenia np. wyciągu bankowego potwierdzającego posiadane oszczędności.
– Każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie w oparciu o wiele dokumentów, które są konieczne do sprawdzenia, czy dana osoba na pewno potrzebuje pomocy – mówi Dariusz Staliński, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mogilnie.
Dodaje, że wymaganie od kogoś informacji o stanie konta bankowego nie jest jednak do końca właściwe.
– Nie odmówimy też przyznania zasiłku tylko dlatego, że ktoś nie ma pracy, a ma luksusowy samochód, choć na pewno dokładniej sprawdzimy jego sytuację – mówi Dariusz Staliński.
Z wyjaśnienia resortu pracy przesłanego do redakcji GP wynika jednak, że jeżeli pracownik socjalny stwierdzi duże dysproporcje między oświadczeniem majątkowym osoby ubiegającej się o wsparcie a jej rzeczywistym stanem majątkowym, taki wyciąg z konta może być jednak wymagany.
– Innymi, dodatkowymi dokumentami mogą też być np. akt notarialny, umowa kupna-sprzedaży czy wyrok o nabyciu spadku – mówi Tomasz Dominiak, dyrektor MOPS w Radziejowie.
Dodaje, że skorzystanie z innych zaświadczeń jest potrzebne w szczególności w przypadku osób, które prowadzą działalność gospodarczą. Zgodnie z ustawą składają oni tylko oświadczenie o deklarowanych dochodach.
– Mamy też sytuacje, kiedy podczas wywiadu środowiskowego okazuje się, że rodzina ma opłaty sięgające nawet 700 zł, natomiast z jej oświadczeń dochodowych wynika, że osiąga dochód tylko w wysokości 300 zł. Wymaga to dodatkowych wyjaśnień – mówi Tomasz Dominiak.
Zdaniem Gabrieli Doby, dyrektora OPS w Policach, osoby, które ubiegają się o zasiłek okresowy z powodów zdrowotnych, mogą pokazać recepty na leki jako dodatkowe potwierdzenie konieczności udzielenia wsparcia.
Trzeba pamiętać, że odmowa przedstawienia lub dostarczenia dokumentów może być przez pomoc społeczną potraktowana jako brak współdziałania strony i może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia.