Nawet 25 tys. firm budowlanych mogą objąć intensywne kontrole Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Wczoraj otrzymały one e-maile w tej sprawie. Przyczyną wzmożonego nadzoru są pogarszające się warunki pracy w tego typu przedsiębiorstwach oraz wzrastająca liczba wypadków śmiertelnych przy pracy (o 31 proc. w ciągu czterech ostatnich lat).

– W ubiegłym roku na placach budowy zginęłY 122 osoby. Głównym powodem jest brak przygotowania pracowników, którzy często trafiają do tej branży przypadkowo – mówi Tadeusz Jan Zając, główny inspektor pracy.

Tylko w I półroczu 2009 r. PIP wstrzymała prace na terenie 1,3 tys. placów budowy w związku ze stwierdzeniem bezpośredniego zagrożenia życia bądź zdrowia pracujących. Ponad 800 firm zostało ukaranych mandatami na łączną kwotę 1,1 mln zł. Inspekcja złożyła 48 spraw do sądów grodzkich i cztery zawiadomienia do prokuratury o popełnieniu przestępstwa przez pracodawców.

W wiadomości przesłanej przedsiębiorcom Inspekcja radzi, aby już teraz przygotowali się do wizyty inspektora pracy i sprawdzili stan przestrzegania przepisów prawa i bezpieczeństwa pracy w firmie. Do komunikatu dołączona jest lista kontrolna z pytaniami, która pozwala dokładnie ocenić stanowiska pracy.

Małe firmy mogą uniknąć kontroli, jeśli wezmą udział w programie prewencyjnym prowadzonym przez PIP. Aby wziąć w nim udział przedsiębiorca powinien zgłosić się do okręgowego inspektoratu pracy (do 11 września 2009 r.) lub wysłać zgłoszenie listownie lub w formie elektronicznej.

– Wymogi bhp są bardzo szczegółowe, więc nigdy nie można być pewnym, jak oceni nas PIP. Skoro program przewiduje szkolenie i udzielanie porad prawnych, to pewnie skorzystamy z tej możliwości – mówi Piotr Ferenc z firmy Ferenc – Usługi Remontowo-Budowlane.

Z planu działania PIP w 2009 roku wynika, że inspektorzy pracy szczególnie wnikliwie będą sprawdzać nie tylko przestrzeganie zasad bhp, lecz także przepisów o czasie pracy i wynagrodzeniach. Wzmożone kontrole tradycyjnie będą odbywać się w firmach o dużym nasileniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników (oprócz budownictwa także np. w branży górniczej, chemicznej, zakładach przetwórstwa przemysłowego).

W 2009 roku stałym nadzorem PIP objęte będą placówki handlowe, w tym wielkopowierzchniowe oraz – ze względu na skalę nieprawidłowości – zakłady opieki zdrowotnej.

30 tys. zł grzywny może zapłacić firma łamiąca przepisy BHP