Marek Michalak, rzecznik praw dziecka, wystąpił do Katarzyny Hall, ministra edukacji narodowej, w sprawie nieprzygotowania podręczników dla uczniów niewidomych i słabowidzących rozpoczynających naukę w I klasie szkoły podstawowej i gimnazjum. Od 1 września ich treść musi być dostosowana do nowej podstawy programowej. Rzecznik chce, aby resort edukacji wyjaśnił, na jakim etapie są prace zespołu, który opracowuje nowe podręczniki przystosowane do potrzeb dzieci z dysfunkcją wzroku oraz kiedy zostanie ogłoszony przetarg na ich druk.

– Z naszej korespondencji z resortem edukacji wynika, że tempo prac nad podręcznikami realizującymi nową podstawę programową jest bardzo powolne. Biorąc pod uwagę tryb zamówień publicznych w administracji, możliwa jest taka sytuacja, że do września dzieci nie dostaną nowych książek do nauki – mówi Anna Woźniak-Szymańska, prezes Polskiego Związku Niewidomych.

Rzecznik pyta też resort edukacji o adaptację podręcznika do matematyki, która będzie przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym w zaczynającym się od września roku szkolnym. Marek Michalak przypomina o Konwencji praw dziecka, która zobowiązuje państwo do szczególnej troski i udzielania pomocy uprawnionym do niej niepełnosprawnym dzieciom. Zdaniem rzecznika te dzieci powinny mieć zapewniony dostęp do edukacji, w tym do wymaganych podręczników, na takich samych zasadach jak uczniowie pełnosprawni.