W dniu 20 lipca 2009 r. Barbara Kudrycka, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zawiesiła uprawnienie bielskiej Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów do kształcenia na kierunku informatyka. Jeżeli decyzja się uprawomocni, szkoła ta nie będzie mogła rekrutować studentów aż do cofnięcia decyzji, czyli do momentu poprawy warunków kształcenia. Podobny zakaz obejmuje m.in. kierunek dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Wyższej Szkole Humanistycznej w Katowicach oraz zarządzanie w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Świeciu. Przed wyborem kierunku i uczelni każdy kandydat na studia może sprawdzić, które szkoły nie mogą rekrutować kandydatów oraz, czy jakość ich kształcenia pozytywnie oceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna. Warto też sprawdzić internetowe fora studentów, aby dowiedzieć się, czy szkoła rzeczywiście dba o jakość nauki i przestrzega praw studentów.

Już od roku akademickiego 2010/2011 zaostrzone zostaną zasady nadzoru nad jakością kształcenia. Uczelnie, które zostaną negatywnie ocenione przez Państwową Komisję Akredytacyjną, nie będą mogły prowadzić rekrutacji na dany kierunek studiów. Niepotrzebna będzie decyzja ministra nauki w tej sprawie.

Do urzędów po wiedzę

Przed wyborem uczelni kandydat na studia powinien sprawdzić, jak kierunki przez nią prowadzone oceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna. Informacja ta zawarta jest na stronie internetowej PKA (www.pka.edu.pl).

– Około 3-5 proc. sprawdzonych kierunków otrzymuje oceny negatywne – mówi prof. Marek Rocki, senator, przewodniczący PKA.

Ocena negatywna oznacza, że szkoła nie spełnia wymagań (np. kadrowych, dotyczących liczby zajęć) koniecznych do kształcenia na danym kierunku. W takiej sytuacji minister nauki i szkolnictwa wyższego może albo zawiesić uprawnienia do prowadzenia tych studiów, czyli zabronić naboru nowych studentów, albo cofnąć takie uprawnienie. W drugim przypadku uczelnia nie może także kontynuować kształcenia swoich studentów.

– W takiej sytuacji muszą ich przyjąć inne uczelnie. Do szkół wyższych trafiają obecnie roczniki niżu demograficznego, więc wiele szkół może być zainteresowanych pozyskaniem takich osób – mówi Marek Rocki.

Decyzje ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie zawieszenia lub cofnięcia uprawnień są opublikowane na stronie internetowej MNiSW (www.mnisw.gov.pl). Kandydaci na studia znajdą tam także informacje o nadzwyczajnych kontrolach w uczelniach (np. łódzkiej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej), likwidowanych szkołach (np. Wyższej Szkole Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach) lub tych, które ogłaszają upadłość (np. Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej).

Kandydaci na studia powinni też sprawdzić studenckie fora internetowe. Dzięki temu mogą uzyskać informację, czy szkoła realizuje studia zgodnie z zapowiedziami, oraz czy dba o warunki nauki.