Gminy mają miesiąc na ponowne przejrzenie wniosków rodzin, które starają się o świadczenia rodzinne po wyroku Trybunału Konstytucyjnego.
Jeszcze do wczoraj można było składać w gminach skargę o wznowienie postępowania w sprawie dotyczącej przyznania zasiłku rodzinnego na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 30 czerwca (sygn. akt P 45/08). Teraz w ciągu miesiąca gminy ponownie sprawdzą sytuację dochodową rodziny i wydadzą decyzję o ewentualnym przyznaniu zaległego zasiłku. Do większości gmin nie zgłosiło się jednak wielu zainteresowanych.
– Otrzymaliśmy tylko jeden wniosek od osoby, której od czterech lat musieliśmy ze względu na obowiązujące przepisy odmawiać wsparcia – mówi Damian Napierała, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu.
Zdaniem Margarity Jaroszuk, kierownika świadczeń rodzinnych MOPR w Białymstoku, gdzie też zgłosiła się jedna osoba, wynikać to może ze zbyt krótkiego czasu na złożenie ponownego wniosku.
– Ponadto część osób nie jest poinformowana o wyroku TK. My przygotowaliśmy informację na naszej stronie internetowej, również pracownicy socjalni informowali rodziny, ale nic więcej nie możemy zrobić – dodaje Margarita Jaroszuk.
Potwierdza to Małgorzata Podlewska, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPR w Bytomiu.
– Z naszego doświadczenia po poprzednich wyrokach TK, np. dotyczących świadczenia pielęgnacyjnego, wynika, że część osób nie wiedziała o wyroku i zgłaszała się dopiero po pół roku. Wtedy nie możemy przyznać zaległego świadczenia – mówi Małgorzata Podlewska.
Z kolei zdaniem Edyty Mokrej, wicedyrektora MOPR, ten wyrok Trybunału nie dotyczył zbyt dużej grupy osób.
Zakwestionowany przez TK par 17 ust. 2 rozporządzenia ministra polityki społecznej z 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105, poz. 881 z późn. zm.) dotyczył ustalania dochodu rodziny. Nie pozwalał on utracić jej dochodu, jeżeli w tym samym roku kalendarzowym, poprzedzającym okres zasiłkowy, nastąpiło zmniejszenie dochodu i uzyskanie innego. Obecnie, zgodnie z wytycznymi resortu pracy, gmina musi pomniejszyć dochód rodziny w tej części, która nie znajduje pokrycia w nowym uzyskanym dochodzie.
Jednocześnie ten sam przepis, który TK uznał za niekonstytucyjny, znajduje się w rozporządzeniu regulującym przyznawanie świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. Oznacza to, że gminy muszą go stosować przy ustalaniu sytuacji dochodowej osób uprawnionych do świadczeń z FA.