Nowelizacja ustawy o OFE ma wejść w życie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Ustaw. "Na razie ustawy w Dzienniku nie ma, więc ze względów formalnych musimy poczekać ze złożeniem skargi kilka dni. Jest ona jednak gotowa" - powiedziała Rusewicz.

Uchwalone przez Sejm 26 czerwca zmiany w przepisach o OFE przewidują, że maksymalna wysokość opłaty pobieranej przez te fundusze od kwot wpłacanych przez ubezpieczonych na przyszłe emerytury od 2010 r. będzie zmniejszona do 3,5 proc. Stanowi także, że największe fundusze, których aktywa przekroczą 45 mld zł, nie będą miały prawa do pobierania procentowej opłaty za zarządzanie pieniędzmi swoich nowych członków. Pozostanie im tylko opłata stała w wysokości 15,5 mln zł miesięcznie.

Zdaniem Lewiatana, brak możliwości pobierania procentowej opłaty przez największe fundusze, a pozostawienie jej funduszom mniejszym, narusza kilka konstytucyjnych zasad: równości, konkurencji, swobody przedsiębiorczości czy prawidłowej legislacji. Natomiast obniżenie opłaty od składek z 7 do 3,5 proc. to, zdaniem Lewiatana, naruszenie zasady ochrony interesów w toku.