Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe. Ma ono zacząć obowiązywać pod koniec sierpnia. Jeżeli faktycznie wejdzie w życie, to zastąpi rozporządzenie z 2004 roku, które obecnie określa zasady korzystania z leczenia w uzdrowiskach.

W porównaniu z obowiązującymi przepisami, nowy projekt nie uwzględnia wysokości dopłat za zakwaterowanie w sanatorium, jakie ponoszą kuracjusze. Zostaną one określone w odrębnym akcie prawnym.

Ponadto, resort zdrowia proponuje doprecyzowanie przepisów, które określają zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego. Projekt przewiduje, że osoby dorosłe mogłyby korzystać z leczenia uzdrowiskowego nie częściej niż raz na 12 miesięcy. Zalecenie to nie dotyczy dzieci.

Zgodnie z projektem rozporządzenia, osobą wystawiającą skierowanie do sanatorium jest lekarz ubezpieczenia zdrowotnego (czyli taki, który ma podpisany kontrakt z NFZ). Skierowanie jest następnie wysyłane do NFZ, który dokonuje jego rejestracji. Po wpisaniu go do specjalnego rejestru, otrzymuje ono numer.

Następnie NFZ dokonuje jego oceny i weryfikacji. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia skierowania, informację o tym fakcie przekazuje się pacjentowi.