Chociaż jeden pracownik firmy, która nie zatrudnia wyłącznie niepełnosprawnych lub młodocianych, musi zaliczyć szkolenie z udzielania pierwszej pomocy. Kosztuje ono od 40 do 200 zł.
Pracodawcy nie muszą już zatrudnianiać inspektorów ochrony przeciwpożarowej. Tak wynika z nowelizacji kodeksu pracy z 7 maja 2009 r. (Dz.U. nr 115, poz. 958). Ustawa ta nie zniosła jednak obowiązku wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy w firmie. Taki wymóg wprowadziła nowela kodeksu pracy z 21 listopada 2008 r. (Dz.U. nr 223, poz. 1466), która weszła w życie 18 stycznia tego roku.
– Osoba wyznaczona przez pracodawcę do wykonywania takiego obowiązku musi ukończyć szkolenie z pierwszej pomocy – mówi Marek Nościusz, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Służb BHP.
Podkreśla, że w tym przypadku nie wystarczy zwykłe szkolenie bhp. Ich programy nie zawierają bowiem problematyki pomocy przedmedycznej (w stopniu wystarczającym do jej udzielania).
Reklama
Firmy muszą więc skorzystać z usług instytucji lub firm oferujących tego typu kursy. W całym kraju najwięcej szkoleń z pierwszej pomocy prowadzi Polski Czerwony Krzyż.
– Oferujemy dwa rodzaje kursów: elementarny oraz podstawowy – mówi Borys Poleganow z Zarządu Głównego PCK.
Pierwszy z nich trwa pięć godzin i kosztuje około 40 – 50 zł. Koszt zależy od wielkości grupy (zazwyczaj liczą one 30 osób) oraz rejonu Polski. Pracownik, który w nim uczestniczy, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu ze szczegółowym wypisem zajęć.
Natomiast kurs podstawowy ma poszerzony program i trwa 16 godzin. Pracodawca, który chce skierować pracownika na takie szczegółowe szkolenie, musi więc liczyć się z dwudniową nieobecnością pracownika w firmie. Taki kurs kosztuje od 120 do 200 zł. Osoba, która go ukończy, otrzyma zaświadczenie certyfikowane przez Europejskie Centrum Referencyjne Pierwszej Pomocy z siedzibą w Paryżu.
Raz uzyskane zaświadczenia nie tracą ważności. Instruktorzy pierwszej pomocy zalecają jednak ponowny udział w szkoleniu po dwóch latach.
– Zainteresowanie naszymi szkoleniami jest bardzo duże. W niektórych regionach na uczestnictwo w szkoleniu trzeba czekać nawet dwa – trzy miesiące – mówi Borys Poleganow.
Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy prowadzą także prywatne firmy. Ceny szkolenia w takich ośrodkach nie przekraczają zazwyczaj 100 zł.
– Zanim pracodawca podejmie decyzję o skierowaniu pracownika na szkolenie, powinien sprawdzić, jaki jest program zajęć – mówi Michał Dobrzański z firmy konsultingowej Dobrzański i Raczek.
Firma powinna przede wszystkim dowiedzieć się, jak dużo zajęć praktycznych przewiduje kurs i czy nie ogranicza się on jedynie do wykładu lub projekcji filmu.