Pracodawca będzie musiał przechowywać oświadczenie pracownika o zamiarze korzystania lub rezygnacji z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy po powrocie z urlopu macierzyńskiego. Część B akt osobowych pracownika, która dotyczy nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, musi zawierać oświadczenia o zamiarze korzystania ze wszystkich uprawnień rodzicielskich wskazanych w art. 1891 kodeksu pracy (czyli np. z urlopu wychowawczego, możliwości odmowy pracy w nadgodzinach lub skorzystaniu z dodatkowego urlopu macierzyńskiego). Tak wynika z rozporządzenia z 10 lipca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. nr 115, poz. 971). Weszło ono w życie 5 sierpnia 2009 r.

Przewiduje też, że w części B akt osobowych pracodawca będzie musiał załączać pisma dotyczące udzielenia pracownikowi dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego.

– Ten obowiązek firma będzie musiała spełniać dopiero od 1 stycznia 2010 r. – mówi Monika Świtonik z firmy Rado Consulting – Usługi Kadrowe.

Dopiero wtedy wspomniane urlopy będą przysługiwały pracownikom – rodzicom.

Zgodnie z nowymi przepisami akta osobowe muszą też zawierać dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy (czyli np. wniosek o zaprzestanie pracy w tej formie). Pracodawcy zostali natomiast zwolnieni z obowiązku przechowywania kopii zawiadomień powiatowego urzędu pracy o zatrudnieniu osoby bezrobotnej.