Dzisiaj w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o emeryturach kapitałowych (druk nr 743) i ustawy o funduszu dożywotnich emerytur kapitałowych (druk nr 865). Mają one regulować sposób wypłaty emerytur z otwartych funduszy emerytalnych. Pierwsza ma wejść w życie 14 dni od daty ogłoszenia, druga 1 stycznia 2013 r.

Rząd proponuje, aby kobieta, która ukończy 60 lat, ale nie ukończy 65 lat, za środki w OFE miała wypłacaną tzw. emeryturę okresową. Jeśli zdecyduje się więc przejść na świadczenie, mając na przykład 63 lata, OFE, do którego należy, będzie za środki zgromadzone na jej koncie wypłacać jej emeryturę do 65 roku życia. W tym czasie będzie mieć też wypłacane dożywotnie świadczenie z ZUS.

- Do ukończenia 65 lat OFE będzie wypłacać emeryturę, uszczuplając zgromadzony kapitał - mówi Agnieszka Chłoń-Domińczak, wiceminister pracy i polityki społecznej.

Zostanie ona wyliczona na podstawie tablic trwania życia wspólnych dla mężczyzn i kobiet. Jeśli członek OFE umrze w okresie wypłaty emerytury okresowej, pozostały kapitał odziedziczą osoby przez niego wskazane.

Osoba 65-letnia będzie przenosić zgromadzone w II filarze lub pozostałe po wypłacie emerytury okresowej pieniądze, do odrębnego zakładu emerytalnego. Wtedy zakład przyzna jej świadczenie dożywotnie (też obliczane na podstawie wspólnych tablic). Ofertę zakładów będzie przedstawiał ZUS.

Zakłady emerytalne powstaną dopiero w 2014 roku. Będą one działać na podobnej zasadzie, jak powszechne towarzystwa emerytalne zarządzające środkami zgromadzonymi w OFE, specjalizujące się w zarządzaniu tzw. funduszami dożywotnich emerytur kapitałowych (tzw. FDEK).

Zakłady takie, aby powstać, będą jednak musiały dysponować odpowiednim kapitałem gwarantującym wypłaty emerytom. Aby uruchomić go w 2013 roku, trzeba posiadać przynajmniej 75 mln zł. Od stycznia 2019 r. kwota ta wzrośnie do 100 mln zł. Za zarządzanie funduszem zakład będzie mógł pobierać opłatę z zarządzanych aktywów w wysokości do 3,5 proc. wypłacanych emerytur kapitałowych. Emerytury z dwóch filarów będzie dostarczać ZUS.