W Tulcach w Wielkopolsce za pieniądze z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 powstają dwa nowe oddziały przedszkolne, w których opiekę znajdzie 25 dzieci. Właścicielką niepublicznego przedszkola Bajkowa Kraina jest Lilianna Ożadowicz, która do tej pory prowadziła placówkę dla 60 dzieci.

– Coraz więcej osób zgłasza się, abym przyjęła ich dziecko. Liczba chętnych była już tak długa, że zaczęłam szukać sposobu na sfinansowanie budowy nowych oddziałów. Ze wszystkich unijnych programów najciekawsze warunki oferował program Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, który finansuje tworzenie nowych miejsc pracy na wsi – mówi Lilianna Ożadowicz.

Podkreśla, że prawo do tej pomocy ma zarówno osoba fizyczna, jak i firma. Marek Kassa, rzecznik ARiMR, zwraca uwagę, że osoby chcące skorzystać z tego programu i tworzyć nowe miejsca pracy w przedszkolach i żłobkach muszą legitymować się dwoma kodami Polskiej Kwalifikacji Działalności – 85.10.Z Wychowanie przedszkolne oraz 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi. Pierwszy obejmuje wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 3–6 lat, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki. Drugi dotyczy żłobków i pozostałej opieki dziennej nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne.

– Złożyłam wniosek do Agencji o dofinansowanie dwóch nowych miejsc pracy. Muszę jednak sama wydać 50 proc. kosztów związanych z utrzymaniem tych stanowisk. Pomoc ta jest bezzwrotna, pod warunkiem że powstałe za te środki miejsca pracy zostaną utrzymane przez dwa lata. O to nie muszę się martwić, gdyż chętnych do przedszkola jest więcej niż wolnych miejsc – mówi Lilianna Ożadowicz.

W przypadku utworzenia do dwóch miejsc pracy można otrzymać dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł. Środki z tego programu można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub remont połączony z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz z zakupem instalacji technicznej, wyposażenia, maszyn i urządzeń.

– Tworzymy nowy oddział przedszkolny w innym budynku. Dzięki tym środkom nowe oddziały będą spełniały wszystkie wymogi stawiane przez przepisy – dodaje Lilianna Ożadowicz.

Agencja przypomina, że o pomoc na utworzenie nowych miejsc pracy może ubiegać się osoba fizyczna, której w okresie ostatnich dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie przyznano pomocy z programu Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.