ZMIANA PRAWA

Prezydent RP podpisał ustawę o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców, która realizuje założenia Pakietu Antykryzysowego. Będzie więc zapewne obowiązywać już w połowie sierpnia (ma wejść w życie 14 dni od daty ogłoszenia). Wtedy też pracodawcy będą mogli rozpoczynać negocjacje ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników w sprawie wydłużenia okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesięcy. Umożliwi to firmom dostosowanie czasu pracy do potrzeb produkcji. W okresie wzrostu zamówień pracownicy będą mogli pracować np. przez 10 godz. dziennie, a jeśli ich liczba spadnie – proporcjonalnie krócej, czyli 6 godzin. Od połowy sierpnia będą też obowiązywać przepisy, zgodnie z którymi umowa o pracę na czas określony nie będzie mogła trwać dłużej niż dwa lata.

Ustawa przewiduje także wypłatę dopłat do pensji pracowników, którzy zgodzą się na obniżenie wymiaru czasu pracy (maksymalnie 402,50 zł miesięcznie) lub objęcie ich przestojem w produkcji (maksymalnie 575 zł miesięcznie). Firmy będą mogły też ubiegać się o dofinansowanie do szkoleń pracowników (maksymalnie 9,5 tys. zł). W tym czasie pracownicy otrzymają stypendia szkoleniowe (575 zł miesięcznie). Zarówno subsydia płacowe, jak i dopłaty do szkoleń, otrzymają tylko te firmy, które ucierpiały wskutek kryzysu (np. odnotowały 25 proc. spadek sprzedaży przez trzy miesiące).