Pracownikom nie przybędzie dodatkowy dzień wolny od pracy z tytułu ustanowienia 1 sierpnia świętem państwowym. Wprowadzenie nowego święta przewiduje prezydencki projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego. Może ono być obchodzone już w przyszłym roku.

– Aby święto państwowe było dniem wolnym od pracy, należałoby także znowelizować ustawę z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy – mówi Katarzyna Grzybowska-Dworzecka, prawnik z Kancelarii Michałowski, Stefański Adwokaci.

Obecnie przewiduje ona, że wolne od pracy są m.in. po dwa dni świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy, 1 i 3 Maja oraz 1 listopada – święto Wszystkich Świętych. Łącznie jest to 12 dni w ciągu roku. Aby pracownikom przybył 13 dzień wolny, do listy świąt zawartych w tej ustawie należałoby dodać 1 sierpnia. Prezydencki projekt nie przewiduje jednak takiej zmiany.

W podobny sposób ustanowiono już 31 sierpnia Dniem Solidarności i Wolności. Jest to święto państwowe, ale nie dzień wolny od pracy.

Wprowadzenie Narodowego Dnia Pamięci Powstania Warszawskiego nie będzie miało także wpływu na pracę w placówkach handlowych. Zgodnie z kodeksem pracy jest ona zakazana w dni świąteczne. Zakaz ten obowiązuje jednak tylko w 12 świąt wskazanych w ustawie z 1951 roku. 1 sierpnia w placówkach handlowych będą mogli pracować wszyscy podwładni, w tym również zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.