Do końca tego tygodnia wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mają czas, aby przekazać wojewodom wnioski o udzielenie wsparcia dla szkół w ramach rządowego programu Radosna Szkoła. W tym roku mają na to wyjątkowo mało czasu, bo rozporządzenie, które określa dokładne warunki uzyskania przez szkoły dofinansowania, weszło w życie 14 lipca.

– Wpłynęły do nas wnioski od wszystkich 16 szkół podstawowych z naszego miasta, które chcą sfinansowania szkolnych miejsc zabaw dla najmłodszych uczniów – mówi Ewa Adasiewicz, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Płocku.

W Lublinie nowe miejsca zabaw chce mieć 24 spośród 41 placówek, a w Bydgoszczy wnioski o zakup pomocy dydaktycznych i tworzenie placów zabaw złożyło ponad 75 proc. szkół podstawowych. W przypadku tych ostatnich wymagane jest pokrycie połowy kosztów przez samorządy.

– Zostaliśmy trochę zaskoczeni rządowym programem i w budżecie miasta na ten rok raczej nie znajdziemy dodatkowych pieniędzy na place zabaw. Na pewno zostaną one zarezerwowane w następnych latach – mówi Bogna Różyczka z Wydziału Edukacji UM w Bydgoszczy.

Podobnie będzie w Płocku i w Lublinie, gdzie miasto już wcześniej zainwestowało w modernizację placów zabaw.

– Będziemy starać się o refundację części kosztów, bo taką możliwość daje rozporządzenie. Mamy też przygotowane miejsca na place zabaw. Czekamy jednak na wyjaśnienia z ministerstwa, bo nie do końca spełniamy bardzo dokładne warunki techniczne, których wymagają przepisy – mówi Piotr Burek, wicedyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania UM w Lublinie.

Wiele samorządów dopiero w następnych latach trwania programu będzie ubiegać się o budżetowe wsparcie.

– W tym roku było za mało czasu, a ponadto rozporządzenie ukazało się w wakacje. To nie pozwoliło szkołom przygotować wniosków – mówi Elżbieta Telega z Wydziału Oświaty UM w Hrubieszowie.

Podobnie uważa Witold Jankowski, wójt Łąki Opatowskiej.

– O wsparcie będziemy występować dopiero w następnych latach. Bardzo liczymy na te pieniądze, bo budynki szkół zwłaszcza na terenach wiejskich nie są dobrze przystosowane do potrzeb najmłodszych dzieci – dodaje Witold Jankowski.

Rządowy program Radosna Szkoła, realizowany w latach 2009–2014 ma przygotować placówki na obniżenie wieku szkolnego. Na wsparcie, które ma objąć ok. 14 tys. szkół, przeznaczone będzie ponad 2,4 mld zł. W zależności od liczby uczniów w klasach I–III szkoły dostaną od 6 do 12 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych oraz od 63 do 115 tys. zł na dofinansowanie do modernizacji placów zabaw.