Jeszcze w tym roku, prawdopodobnie jesienią, zostaną podpisane umowy o zabezpieczeniu społecznym między Polską a Australią i Koreą Południową - mówi Elżbieta Rożek, dyrektor departamentu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Wejdą w życie w II połowie tego roku po zakończeniu procedur ratyfikacyjnych. Podpisania umowy z Australią od dawna domagali się przedstawiciele Polonii i ich najbliżsi w kraju. W drugim przypadku z inicjatywą zawarcia umowy wystąpiła Korea.

- Korea Południowa zawarła takie umowy ze wszystkimi krajami UE - mówi Elżbieta Rożek.

Oprócz finalizowania umów z Australią i Koreą Południową resort pracy rozpoczął już rozmowy z Ukrainą i Mołdawią.

- Wystąpiliśmy do strony ukraińskiej z propozycją spotkania. Mołdawianie przysłali nam projekt umowy - mówi Elżbieta Rożek.

Prawdopodobnie umowy z tymi krajami zostaną podpisane dopiero w 2011 roku. W takich przypadkach negocjacje trwają zazwyczaj około trzech lat. Tyle czasu zajęło przygotowanie umowy z USA i Kanadą, które zostały podpisane 2 kwietnia 2008 r.

Zdaniem Elżbiety Rożek za wcześnie mówić o konkretnych postanowieniach umów z Australią i Koreą Południową.

- Prawdopodobnie będą one miały podobną treść jak umowy z USA i Kanadą - tłumaczy.

Przewidują one, że okresy ubezpieczenia w Polsce i USA lub Kanadzie, które są niezbędne do nabycia prawa do emerytury, będą sumowane. Można więc założyć, że umowy z Australią i Koreą Południową dadzą także możliwość uzyskania częściowych emerytur i rent z jednego lub z obu państw osobom pracującym w Polsce i w jednym z tych krajów. Dzięki temu osoby, które pracowały w obydwu państwach i mimo to nie mają wystarczających okresów ubezpieczenia do przyznania świadczeń w jednym z nich lub obydwu z nich, będą mogły je uzupełnić.

Do przepracowanego okresu w Australii tamtejszy organ rentowy doliczy tyle lat, ile jest potrzebne zgodnie z prawem australijskim, żeby otrzymać emeryturę. Zostanie ona wyliczona proporcjonalnie za okres tam przepracowany.

Po wejściu w życie umów, ubezpieczeni będą też mogli złożyć do ZUS wniosek o przeliczenie okresów ubezpieczenia. Chodzi o osoby, którym ZUS ustalił prawo do emerytury wyłącznie na podstawie polskich okresów ubezpieczenia, zanim umowy weszły w życie.

Umowy z Australią i Koreą Południową będą też zapewne gwarantować wypłatę innych świadczeń pieniężnych (renta rodzinna, inwalidzka) dla osób najbliższych Polaka pracującego w jednym z tych krajów. Może też wyeliminować podwójne opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne jednocześnie do polskiego i kanadyjskiego systemu przez firmy delegujące swoich pracowników do pracy.

1,5 tys. zł przeciętna wysokość emerytury z ZUS w lipcu 2008 r.