Czy wystarczy ukończenie 55 lat

Urodziłem się w 1959 roku. W przyszłym roku będę miał 20 lat pracy nauczycielskiej. Ponieważ nie udało mi się uzyskać wcześniejszej emerytury, chciałbym przejść na świadczenie kompensacyjne. Czy będę mógł nabyć takie uprawnienia po ukończeniu 55 lat?

Tak

Jednym z warunków wymaganych do przyznania nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego jest ukończenie odpowiedniego wieku. Ustawa o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych uzależnia ten wiek od tego, w którym roku kalendarzowym zostanie on osiągnięty. Świadczenie przysługuje w jednakowym dla kobiet i mężczyzn wieku – 55 lat, jeśli ukończą go w latach 2009–2014. W kolejnych latach wiek emerytalny jest zróżnicowany dla obu płci. Nauczyciele, którzy do końca 2032 roku nie ukończą wieku 59 lat w przypadku kobiet i 64 lat w przypadku mężczyzn, nie uzyskają nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Z pytania wynika, że urodził się pan w 1959 r., co oznacza, że wiek 55 lat ukończy pan w 2014 r. W przypadku spełnienia pozostałych warunków do uzyskania świadczenia kompensacyjnego nie będzie przeszkód, by ZUS przyznał to świadczenie.

Podstawa prawna

● Art. 4 ust. 3 ustawy z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. nr 97, poz. 800).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji znajdziesz odpowiedzi na pytania:

Czy można pracować w kuratorium

Czy konieczne jest rozwiązanie umowy

Czy wystarczy 28-letni staż ogólny

Czy można dorabiać do świadczenia

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.