Pracownicy, którzy chcą za unijne pieniądze podnieść kwalifikacje lub zdobyć nowy zawód, mogą się szkolić za środki z UE.
Województwa mają do wydania do 2013 roku ponad 900 mln euro na szkolenia dla pracowników, którzy chcą nabyć nowe lub uzupełnić i podwyższyć kwalifikacje. Takie projekty mogą realizować dla pracowników przedsiębiorcy, ale są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego od 20 proc. w przypadku firm z sektora MSP do 40 proc. w przypadku dużych przedsiębiorstw. Dlatego znacznie częściej otwarte projekty szkoleniowe dla wszystkich realizują podmioty zewnętrzne, tj. firmy szkoleniowe. Pracownicy firm mogą np. odbyć szkolenie doskonalące kompetencje osobiste, nauczyć się języka obcego lub profesjonalnej obsługi klienta. Kursy są bezpłatne, a ich uczestnikom przysługuje zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną podczas udziału w kursie.
– Pracownik nie musi być oddelegowany przez pracodawcę, bo podnosi kwalifikacje z własnej inicjatywy, a szkolenie odbywa się poza miejscem i godzinami pracy – tłumaczy Paweł Siarkiewicz z Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze.
Dodaje, że osoby zatrudnione u jednego pracodawcy nie mogą stanowić więcej niż 20 proc. uczestników szkolenia.
Podmioty, które uzyskały dofinansowanie, prowadzą otwartą rekrutację na szkolenia. Wykazy firm szkoleniowych można odnaleźć na stronach internetowych instytucji, które organizują konkursy w Poddziałaniu 8.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pula środków w każdym województwie jest inna.