Zwolnieni z obowiązku

Przepisy noweli wskazują też, że z obowiązku wyznaczania pracowników odpowiedzialnych za zwalczanie pożarów, ewakuację i udzielanie pierwszej pomocy zwolnieni będą pracodawcy, którzy zatrudniają wyłącznie pracowników niepełnosprawnych lub młodocianych. W tym przypadku to sami pracodawcy będą odpowiedzialni za realizację wspomnianych zadań i muszą przejść szkolenie np. z udzielania pierwszej pomocy.

Zdaniem Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej zwolnienie niektórych firm z obowiązku wyznaczania pracowników do udzielenia pierwszej pomocy lub zwalczania pożarów może być niezgodne z prawem unijnym dotyczącym bhp.

Radosław Mleczko, wiceminister pracy i polityki społecznej, podkreśla jednak, że celem unijnych przepisów jest zapewnienie, aby w każdym momencie pracy zakładu była w nim obecna osoba, która może udzielać pierwszej pomocy lub wskazać drogę ewakuacji.

– Skoro w zakładzie zawsze powinna być osoba odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy, zwalczanie pożarów i ewakuację, to firma pracująca w systemie zmianowym powinna wyznaczyć takich podwładnych na każdej zmianie – podkreśla Michał Dobrzański, prawnik z firmy konsultingowej Dobrzański i Raczek.

12,1 mln osób jest zatrudnionych na etatach