Wystarczy zwykłe szkolenie

Po wejściu w życie noweli kodeksu pracy z 7 maja pracodawcy będą musieli wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za wykonywanie działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. W trakcie prac nad nowelą resort pracy podkreślał, że pracodawca będzie mógł wskazać każdą osobę, która ukończyła zwykłe szkolenie bhp.

– Każde szkolenie bhp zawiera bowiem elementy dotyczące ochrony przeciwpożarowej – mówi Jacek Biegaj z firmy BHP Instal.

Już teraz pracodawca musi też wyznaczyć osobę, która jest odpowiedzialna za udzielanie pierwszej pomocy. Musi ona ukończyć szkolenie z pierwszej pomocy. Kosztuje ono około 100 zł. Osoba przeszkolona otrzymuje certyfikat, który jest ważny przez dwa lata. To jedyny dodatkowy koszt szkolenia, jaki musi ponieść pracodawca w związku z nowelizacjami k.p. z ostatniego roku.

Nowela z 7 maja przewiduje też, że liczba wyznaczonych pracowników, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.

– Jeśli więc np. firma budowlana pracuje jednocześnie w kilku obiektach, powinna w każdym z nich wyznaczyć pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pomocy, zwalczanie pożarów i ewakuację – mówi Marek Nościusz.