Chodzi o pięć projektów: o ZOZ-ach, który pozwala na przekształcanie szpitali w spółki, o ochronie praw pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia oraz o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej.

Prace będą kontynuowane w środę, gdyż posłowie muszą zapoznać się z obszernym pakietem poprawek do ustawy, które diametralnie zmieniają jej charakter. Otrzymali je dopiero dzisiaj. We wtorek projekt "Przepisy wprowadzające ustawy z zakresu ochrony zdrowia" pozytywnie zaopiniowała rada ministrów.

Opozycja krytykowała PO za sposób i formę procedowania nad ustawą

Podczas posiedzenia komisji opozycja krytykowała PO za sposób i formę procedowania nad ustawą. Jak mówili posłowie, chociaż powszechnie wiadomo, że autorem projektu i poprawek jest rząd, to jest on zgłaszany jako poselski.

"Odgrywana jest bulwarowa komedia. (...) Pani przewodnicząca (wiceprzewodnicząca komisji zdrowia Beata Małecka-Libera z PO) została obsadzona w roli komediowej. Ale sprawa jest poważna, bo chodzi o miliardy" - mówił Ludwik Dorn (PiS).

Z kolei Małecka-Libera ripostowała, że poprawki przygotowali posłowie PO. Wezwała także opozycję, by zapoznała się z poprawkami, a dopiero potem komentowała i zadawała pytania.

Marek Balicki (SdPl-Nowa Lewica) podkreślał, że procedowanie nad ustawą w formie przyjętej przez koalicję jest "niepoważne".

"Posłowie Platformy Obywatelskiej są nieprzygotowani, pani przewodnicząca (Małecka-Libera) odczytała z kartki uzasadnienie. Na pierwsze dość istotne pytanie nie potrafiła odpowiedzieć. Rada ministrów odniosła się do poprawek, które nie miały formalnego charakteru, narusza to konstytucyjne zasady tworzenia prawa" - powiedział Balicki.

Natomiast przewodniczący komisji zdrowia Bolesław Piecha (PiS) mówił, że ma "ogromny problem z identyfikacją kto jest autorem poprawek".

"Okazuje się, że nie rząd, mimo, że zajmuje stanowisko do poprawek, które są jeszcze w fazie projektu. Posłowie też nie chcą się pod nimi podpisać. A te poprawki skutkują dla przeciętnego podatnika wydatkiem minimum 2,7 mld zł" - podkreślił Piecha.

Pomimo prośby, PAP nie otrzymała dziś od sekretariatu sejmowej komisji zdrowia treści poprawek. Tłumaczono, że trafiły one do Sejmu dopiero dziś po południu i jest problem z powieleniem odpowiedniej ilości ich kopii.

Projekt reguluje m.in. sposób przekształceń szpitali w spółki

Jak podało Centrum Informacyjne Rządu, projekt reguluje m.in. sposób przekształceń szpitali w spółki. Wprowadza podział zakładów na trzy kategorie - A, B lub C - w zależności od wskaźników rentowności i płynności, które będą określone przez biegłego rewidenta niezwłocznie po wejściu w życie ustawy.

"Kategoria A - to dodatnia rentowność, koszt/przychód równy lub mniejszy niż 1 oraz płynność równa lub większa niż 1. Kategoria B - to rentowność od 0 do - 5 proc., koszt/przychód od 1 do 1,1 oraz płynność od 0,8 do 1. Kategoria C będzie przyznawana przez biegłego rewidenta tym zakładom, które nie uzyskają ani kategorii A ani B" - poinformowano w komunikacie CIR.

Projekt przewiduje umorzenie zobowiązań publicznoprawnych wraz z odsetkami, istniejących na 31 grudnia 2007 r. wszystkim kategoriom zakładów opieki zdrowotnej. Umorzenie rozpocznie się z chwilą wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców. Zobowiązania zakładów opieki zdrowotnej z tytułu składek na ubezpieczenie emerytalne, społeczne, zdrowotne oraz zobowiązania zakładu jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zostaną spłacone z budżetu państwa. Wydatki na ten cel wyniosą ok. 2,7 mld zł, w tym uwzględnione są pożyczki i poręczenia Skarbu Państwa.

W myśl projektu zakłady objęte kategorią C, czyli placówki o najgorszej kondycji finansowej, zostaną poddane planowi naprawczemu, który może przewidywać poddanie zakładu przymusowemu zarządowi. Kluczową rolę w ustanawianiu i nadzorowaniu wdrażania planu naprawczego będzie pełnił BGK we współpracy z podmiotem, który utworzył zakład oraz kierownika tego zakładu.