Około 1 tys. miejsc na tzw. kierunkach zamawianych czeka jeszcze na osoby, które chcą rozpocząć bezpłatne studia. Mogą na nich uzyskać dodatkowe stypendium.
Na przyszłych studentów Politechniki Białostockiej czeka 80 wolnych miejsc na kierunku mechanika oraz 15 na kierunku ochrona środowiska. W całej Polsce są jeszcze 31 innych uczelni, które oferują miejsca na kierunkach zamawianych, czyli studiach technicznych, informatycznych i matematycznych, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Tak wynika z sondy GP przeprowadzonej we wszystkich uczelniach, które prowadzą kształcenie na kierunkach zamawianych.
Najlepsi studenci takich specjalizacji (nawet połowa na roku) będą otrzymywać stypendium miesięczne w wysokości 1 tys. zł. Studia na deficytowych kierunkach dofinansowuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pomoc nie ma charakteru pożyczki i nie trzeba jej zwracać, jeśli student zrezygnuje z nauki.
W tym roku uczelnie wyższe otrzymają 370 mln zł na kształcenie m.in. na kierunku automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, informatyka. Studenci tych kierunków mogą liczyć na zajęcia wyrównawcze (np. z matematyki, fizyki i języka angielskiego) oraz uczestniczyć w obozach naukowych, kursach umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych i wyjazdach studyjnych do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów. Uczelnie dostaną dodatkowe pieniądze np. na realizację kierunków studiów w języku angielskim, współpracę z pracodawcami, a także zatrudnianie wybitnych naukowców i praktyków z zagranicy.
Zdaniem uczelni zainteresowanie kierunkami zamawianymi jest większe niż w poprzednim roku. Mimo to na wielu uczelniach można jeszcze ubiegać się o przyjęcie na takie specjalizacje.
– Do 15 września przedłużyliśmy rekrutację na dwa kierunki zamawiane: automatykę z robotyką oraz mechanika i budowę maszyn – mówi Kamil Dziwit, rzecznik prasowy Politechniki Świętokrzyskiej.
Z naszej sondy wynika, że najwięcej miejsc na kierunkach zamawianych jest jeszcze na Politechnice Rzeszowskiej (łącznie 150 miejsc na kierunkach mechanika i budowa maszyn, mechatronika i fizyka techniczna) oraz Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (łącznie 145 miejsc na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria środowiska). Są też wolne miejsca na kierunkach zamawianych m.in. na Politechnice Wrocławskiej, Gdańskiej i Białostockiej oraz na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie w Białymstoku.