Na przyszłych studentów Politechniki Białostockiej czeka 80 wolnych miejsc na kierunku mechanika oraz 15 na kierunku ochrona środowiska. W całej Polsce są jeszcze 31 innych uczelni, które oferują miejsca na kierunkach zamawianych, czyli studiach technicznych, informatycznych i matematycznych, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Tak wynika z sondy GP przeprowadzonej we wszystkich uczelniach, które prowadzą kształcenie na kierunkach zamawianych.

Najlepsi studenci takich specjalizacji (nawet połowa na roku) będą otrzymywać stypendium miesięczne w wysokości 1 tys. zł. Studia na deficytowych kierunkach dofinansowuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Pomoc nie ma charakteru pożyczki i nie trzeba jej zwracać, jeśli student zrezygnuje z nauki.

W tym roku uczelnie wyższe otrzymają 370 mln zł na kształcenie m.in. na kierunku automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, informatyka. Studenci tych kierunków mogą liczyć na zajęcia wyrównawcze (np. z matematyki, fizyki i języka angielskiego) oraz uczestniczyć w obozach naukowych, kursach umożliwiających zdobycie dodatkowych kwalifikacji i uprawnień zawodowych i wyjazdach studyjnych do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentów. Uczelnie dostaną dodatkowe pieniądze np. na realizację kierunków studiów w języku angielskim, współpracę z pracodawcami, a także zatrudnianie wybitnych naukowców i praktyków z zagranicy.

Zdaniem uczelni zainteresowanie kierunkami zamawianymi jest większe niż w poprzednim roku. Mimo to na wielu uczelniach można jeszcze ubiegać się o przyjęcie na takie specjalizacje.

– Do 15 września przedłużyliśmy rekrutację na dwa kierunki zamawiane: automatykę z robotyką oraz mechanika i budowę maszyn – mówi Kamil Dziwit, rzecznik prasowy Politechniki Świętokrzyskiej.

Z naszej sondy wynika, że najwięcej miejsc na kierunkach zamawianych jest jeszcze na Politechnice Rzeszowskiej (łącznie 150 miejsc na kierunkach mechanika i budowa maszyn, mechatronika i fizyka techniczna) oraz Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (łącznie 145 miejsc na kierunkach mechanika i budowa maszyn oraz inżynieria środowiska). Są też wolne miejsca na kierunkach zamawianych m.in. na Politechnice Wrocławskiej, Gdańskiej i Białostockiej oraz na Uniwersytecie Łódzkim i Uniwersytecie w Białymstoku.