Już od 5 sierpnia osoby, które straciły pracę po 1 lipca 2008 r. będą mogły w urzędach pracy ubiegać się o pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego. Wtedy wejdzie w życie jedna z tzw. ustaw antykryzysowych, przewidująca udzielanie takiego wsparcia. Aby je uzyskać, trzeba będzie zarejestrować się jako bezrobotny. Pomoc będzie wypłacana przez rok, a można otrzymać nawet 14,4 tys. zł. Jej spłata odbędzie się na bardzo dogodnych warunkach.

Kto może ubiegać się o pomoc

Państwo będzie spłacać kredyt mieszkaniowy m.in. pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron albo któremu firma wypowiedziała umowę. Ale nie tylko. Osoby te muszą zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotne z prawem do zasiłku.