Już od 5 sierpnia osoby, które straciły pracę po 1 lipca 2008 r. będą mogły w urzędach pracy ubiegać się o pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego. Wtedy wejdzie w życie jedna z tzw. ustaw antykryzysowych, przewidująca udzielanie takiego wsparcia. Aby je uzyskać, trzeba będzie zarejestrować się jako bezrobotny. Pomoc będzie wypłacana przez rok, a można otrzymać nawet 14,4 tys. zł. Jej spłata odbędzie się na bardzo dogodnych warunkach.

Kto może ubiegać się o pomoc

Państwo będzie spłacać kredyt mieszkaniowy m.in. pracownikowi, który rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron albo któremu firma wypowiedziała umowę. Ale nie tylko. Osoby te muszą zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotne z prawem do zasiłku.
O pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego mogą ubiegać się osoby, które straciły zatrudnienie (praca na etacie) lub inną pracę zarobkową. Pomocą są więc objęci:
● pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę,
● osoby, które świadczą usługi na podstawie umów cywilno-prawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych,
przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniali pracowników i zakończyli prowadzenie działalności gospodarczej.
Wszystkie te osoby, aby ubiegać się o wsparcie finansowe, muszą stracić źródło dochodu po 1 lipca 2008 r. Osoby wykonujące usługi na podstawie umów cywilnych muszą same rozwiązać taką umowę lub może to nastąpić z inicjatywy świadczeniodawcy. Z kolei osoba prowadząca własny biznes musi uzyskać w urzędzie gminy zaświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.
W przypadku pracowników o prawie do skorzystania z możliwości ubiegania się o pomoc w spłacie kredytu decyduje także sposób rozwiązania umowy. Pomoc będzie udzielona tylko tym pracownikom, którym pracodawca wypowiedział umowę lub została ona rozwiązana na podstawie porozumienia stron, zarówno standardowej umowy o porozumieniu stron na podstawie kodeksu pracy, jak i na podstawie porozumienia zawartego zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych).
Z pomocy w spłacie kredytu może skorzystać także rodzina, o ile między współmałżonkami istnieje wspólność majątkowa. W takim przypadku kredytobiorca (jeden z małżonków) może nawet pracować, ale to współmałżonek, niebędący kredytobiorcą, traci pracę. O pomoc może się więc starać na przykład mąż, który nadal pracuje na etacie i spłaca kredyt mieszkaniowy, a jego żonie pracodawca wypowiedział umowę o pracę albo na przykład zlikwidowała ona prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą.
Ustawa wprowadza mechanizm ograniczający możliwość wydłużania udzielania okresu pomocy rodzinie. Łączny okres pomocy przyznanej kredytobiorcom na spłatę kredytu mieszkaniowego, zabezpieczonego hipoteką ustanowioną na tym samym przedmiocie kredytowania, nie może przekroczyć 12 miesięcy.
To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:

- Jak uzyskać status bezrobotnego
- Kto ma prawo do zasiłku
- W jaki sposób ubiegać się o pomoc
- Jak odwołać się od decyzji
- Ile można otrzymać na spłatę kredytu
- Jak trzeba będzie zwrócić udzieloną pomoc
- Na jakich zasadach będzie wypłacana pomoc w spłacie kredytu- Czy po otrzymaniu pomocy można dorabiać- Czy można otrzymać pomoc z odszkodowaniem
- Czy pomoc można oddać od razu
- Czy zwrócę pomoc po sprzedaży mieszkania
- Czy spłatę pomocy można rozłożyć na raty