Powiatowe urzędy pracy w całej Polsce są przygotowane do przyjmowania wniosków bezrobotnych spłacających kredyty mieszkaniowe.
Prawie 50 tys. rodzin ma, według szacunków rządu, skorzystać z pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych. Już w następną środę (5 sierpnia) wchodzi w życie ustawa z 19 czerwca 2009 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (Dz.U. nr 115, poz. 964). Zgodnie z nią osoby, które straciły pracę lub zlikwidowały działalność gospodarczą, zarejestrowały się jako bezrobotne i mają prawo do zasiłku.
– Do tej pory nie zgłosił się do nas żaden bezrobotny, który chciałby skorzystać z pomocy państwa w spłaceniu kredytu. Będziemy prowadzić szeroką akcję informacyjną adresowaną do osób uprawnionych – mówi Iwona Rojcewicz, zastępca dyrektora ds. świadczeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku.