Nie wszystkie pielęgniarki, które zapisały się na tzw. studia pomostowe, będą studiować bezpłatnie. W przyszłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia ogłosi, którym uczelniom przyzna środki.
Ministerstwo Zdrowia (MZ) prowadzi unijny program Doskonalenie kadr medycznych, w ramach którego finansuje pielęgniarkom kształcenie na tzw. studiach pomostowych. Pieniędzy wystarczy w tym roku dla 4,4 tys. pielęgniarek. Pieniądze nie są przyznawane konkretnym osobom, ale uczelniom. Są wybierane w postępowaniu przetargowym, które trwa od stycznia. W jego pierwszym etapie zostały wybrane 53 uczelnie.
– W przyszłym tygodniu będzie wiadomo, które z nich otrzymają dofinansowanie – mówi Jolanta Skolimowska, wicedyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w MZ.
Decydująca będzie zaoferowana przez uczelnię cena studiów. Wybierane są uczelnie z najniższą ofertą cenową, aż do momentu, kiedy wyczerpie się pula środków.
Problem w tym, że uczelnie przeprowadziły już rekrutację na studia, nie mając żadnych gwarancji, że otrzymają dotację z MZ. Przyjęły tyle osób, ile przewidywał ustalony przez resort limit.
– Na etapie rekrutacji nie gwarantowaliśmy pielęgniarkom, że uzyskamy dofinansowanie, jedynie informowaliśmy, że uczelnia stara się o pozyskanie środków z UE. Jeśli MZ nie przyzna nam środków, studia dla pielęgniarek będą płatne – mówi Barbara Przybylska z Collegium Medicum w Bydgoszczy.
Podkreśla, że pielęgniarki były o tym informowane. Jeśli uczelnia nie otrzyma dofinansowania, każda z pielęgniarek będzie musiała zapłacić 2 tys. zł.
– Zainteresowanie studiami pomostowymi było bardzo duże, ponieważ pielęgniarki liczą, że będą mogły studiować bezpłatnie – mówi Elżbieta Buczkowska, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Jednak Anna Manes z Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi przypomina, że w ubiegłym roku obie łódzkie uczelnie, które kształcą na kierunku pielęgniarstwo, starały się o dofinansowanie studiów pomostwoych, a nie otrzymała go żadna z nich.
– Pielęgniarki były bardzo rozczarowane, bo za studia musiały płacić – mówi Anna Manes.
Program jest realizowany od roku. Studia są dla pielęgniarek bezpłatne albo wymagana jest dopłata, która nie może przekraczać 400 zł za semestr. W latach 2007–2013 na dofinansowanie tych studiów jest przeznaczonych 179,6 mln zł.