Nie wszystkie pielęgniarki, które zapisały się na tzw. studia pomostowe, będą studiować bezpłatnie. W przyszłym tygodniu Ministerstwo Zdrowia ogłosi, którym uczelniom przyzna środki.
Ministerstwo Zdrowia (MZ) prowadzi unijny program Doskonalenie kadr medycznych, w ramach którego finansuje pielęgniarkom kształcenie na tzw. studiach pomostowych. Pieniędzy wystarczy w tym roku dla 4,4 tys. pielęgniarek. Pieniądze nie są przyznawane konkretnym osobom, ale uczelniom. Są wybierane w postępowaniu przetargowym, które trwa od stycznia. W jego pierwszym etapie zostały wybrane 53 uczelnie.
– W przyszłym tygodniu będzie wiadomo, które z nich otrzymają dofinansowanie – mówi Jolanta Skolimowska, wicedyrektor Departamentu Pielęgniarek i Położnych w MZ.