Wczoraj odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych przygotowanego przez Prawo i Sprawiedliwość. Posłowie sejmowej Komisji Zdrowia zgodnie uznali, że uchwalenie ustawy, która ureguluje zasady wykonywania wybranych zawodów medycznych, jest niezbędne. Jednak w związku z tym, że również rząd przygotowuje projekt, który ma dotyczyć tej kwestii, zdecydowali o wstrzymaniu prac nad projektem PiS do czasu, aż do Sejmu trafi rządowy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych. Posłowie przegłosowali jednogłośnie wniosek o powołaniu specjalnej podkomisji, która zajmie się obydwoma projektami ustaw.

- Jednoczesne kontynuowanie nad nimi pozwoli przygotować jeden projekt i szybsze uchwalenie ustawy - uważa Damian Raczkowski, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Zdrowia.

Poselski projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych reguluje zasady wykonywania m.in. takich zawodów jak logopeda, opiekunka dziecięca, masażysta czy higienistka szkolna. W wykazie nie został ujęty zawód psychoterapeutów.

- Uważam, że ustalenie, kto może go wykonywać, powinno być określone odrębną ustawą lub poprzez nowelizację ustawy o zawodzie psychologa - mówi Ludwik Dorn (PiS), poseł sprawozdawca i członek sejmowej Komisji Zdrowia.

Zgodnie z propozycją PiS, osoby wykonujące zawód medyczny bez odpowiednich kwalifikacji zawodowych będą podlegać odpowiedzialności karnej.