Osoby korzystające z urlopu ojcowskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego będą mieć gwarancję powrotu na to samo lub równorzędne stanowisko.
Pracownicy korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz z urlopu ojcowskiego będą mieć gwarancję ciągłości zatrudnienia. Takie m.in. zmiany przewiduje przyjęty wczoraj przez rząd projekt nowelizacji kodeksu pracy.
Po zakończeniu urlopu będą mieli zapewniony powrót na takie same lub równorzędne stanowisko. Ich wynagrodzenie będzie z kolei odpowiadać temu, jakie otrzymywaliby gdyby nie przebywali na urlopie. Obecnie z takiego prawa korzystają osoby na podstawowym urlopie macierzyńskim przewidzianym dla rodziców biologicznych i adopcyjnych. W uchwalonej 6 grudnia 2008 r. nowelizacji kodeksu pracy (Dz.U. nr 237, poz. 1654), tzw. ustawie rodzinnej, wprowadzono dodatkowy urlop macierzyński na wniosek pracownika i urlop ojcowski. Nie objęto jednak tych dwóch urlopów gwarancjami dotyczącymi ochrony po powrocie do pracy. Nie zostali też nimi objęci rodzice adopcyjni, korzystający z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.
Przyjęta przez rząd nowelizacja zakłada więc objęcie taką gwarancją pracowników, którzy od 2010 roku będą korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (docelowo ma wynieść cztery lub sześć tygodni), i tych, którzy będą korzystać z urlopu ojcowskiego (od 2010 roku wyniesie 1 tydzień, od 2012 – 2 tygodnie). Prawo do tej gwarancji zyskają też rodzice adopcyjni, korzystający z dodatkowego urlopu.
– To niekorzystne dla pracodawcy rozwiązanie, bo więcej osób będzie miało gwarancję powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko – mówi Ewa Chrustowska, właścicielka firmy odzieżowej Tukan z Łodzi.
Nowelizacja kodeksu pracy wprowadza też kolejne zrównanie praw poszczególnych grup pracowników wychowujących dzieci. W tej sprawie w resorcie pracy interweniowali m.in. rzecznik praw obywatelskich i rzecznik praw dziecka. Takie same prawa będą mieć rodzice biologiczni i adopcyjni. Dotyczyć to ma m.in. prawa do wykorzystania urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, dzielenia się między rodzicami dziecka urlopem macierzyńskim, prawa pracownika ojca wychowującego dziecko do korzystania z części urlopu macierzyńskiego w razie przebywania matki w szpitalu.
– Zrównanie praw rodziców adopcyjnych z prawami rodziców biologicznyych jest bardzo korzystne i powinno zostać wprowadzone już wcześniej – mówi Danuta Wiecha, prezes Stowarzyszenia Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych Pro Familia w Krakowie.
Jej zdaniem takie rozwiązanie będzie bardzo pomocne dla pracujących rodziców, którzy ze względu na strach przed utratą pracy nie decydują się na adopcję.
Nowelizacja ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia.