Osoby bezrobotne ubiegające się o dopłaty do kredytu będą musiały we wniosku o pomoc wskazać sposób rozwiązania umowy o pracę oraz ujawnić, czy posiadają inne nieruchomości.

ZMIANA PRAWA

Osoba ubiegająca się o pomoc państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego będzie musiała podać we wniosku do urzędu pracy nie tylko dane osobowe, ale dołączy też do niego oświadczenie banku, który udzielił jej kredytu hipotecznego. Znajdzie się w nim informacja o terminach płatności i wysokości (w złotych) kolejnych 12 rat kapitałowych i odsetkowych. Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu rozporządzenia w sprawie wniosku o przyznanie pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej. Jego przygotowanie to efekt uchwalonej 19 czerwca ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw, ma wejść po 14 dniach od tej daty).
Ubiegający się o pomoc będzie też musiał złożyć oświadczenie o warunkach wszystkich umów ubezpieczenia, na podstawie których przysługuje mu świadczenie z tytułu utraty pracy. Obowiązkowo ujawnić także będzie musiał sposób rozwiązania umowy o pracę oraz fakt, czy jest właścicielem innych nieruchomości. Dotyczy to nie tylko osoby bezrobotnej, ale także jej współmałżonka. Informacje te będą składane pod groźbą odpowiedzialności karnej. Za składanie fałszywych zeznań grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności.