Osoby bezrobotne ubiegające się o dopłaty do kredytu będą musiały we wniosku o pomoc wskazać sposób rozwiązania umowy o pracę oraz ujawnić, czy posiadają inne nieruchomości.

ZMIANA PRAWA

Osoba ubiegająca się o pomoc państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego będzie musiała podać we wniosku do urzędu pracy nie tylko dane osobowe, ale dołączy też do niego oświadczenie banku, który udzielił jej kredytu hipotecznego. Znajdzie się w nim informacja o terminach płatności i wysokości (w złotych) kolejnych 12 rat kapitałowych i odsetkowych. Tak wynika z przygotowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej projektu rozporządzenia w sprawie wniosku o przyznanie pomocy w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz wzoru oświadczenia instytucji kredytującej. Jego przygotowanie to efekt uchwalonej 19 czerwca ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw, ma wejść po 14 dniach od tej daty).